Return to К

КЛЯЗНИКА Віта Миколаївна

Віта Миколаївна КЛЯЗНИКА –  викладач іноземних мов Комунального вищого навчального закладу "Житомирський базовий фармацевтичний коледж", спеціаліст першої кваліфікаційної категорії.

Коло наукових інтересів: гендерні стереотипи в англійських пареміях; професійні й комунікативні мовні компетентності для успішної іншомовної комунікації у професійній та соціально-громадській сферах спілкування.

Віта Миколаївна – автор статті:

Клязника В. М. Методика забезпечення поточного контролю знань на заняттях з англійської мови / В. М. Клязника // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка. – Випуск №4 (76). – Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2014. – С. 109–112.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5629