Return to К

КІШ Надія Василівна

kishНадія Василівна Кіш – доцент кафедри іноземних мов факультету іноземної філології Державного вищого навчального закладу "Ужгородський  національний університет", кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: іншомовне професійне спілкування, професійна освіта, іноземні мови.

Надія Василівна підготувала низку публікацій і видань за останні 5 років:

  1. Кіш Н.В. Поняття про технологію системного опанування складовими культури професійного іншомовного спілкування / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. − 2012.  − (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – Випуск 25. − С. 88–91.
  2. Кіш Н.В. Психолого-педагогічні особливості формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. − 2012. – (Серія "Педагогічні науки"). – №5 (240). – Ч. І. − С. 76–85.
  3. Киш Н.В. Дидактические условия формирования культуры иноязычного профессионального общения будущих инженеров / Н.В.Киш // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук : журнал научных публикаций. − 2013. − № 01(48). − С. 288–292.
  4. Кіш Н.В. Інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". − 2014. – №1 (9). − С. 47–51.
  5. Кіш Н.В. Компетентнісний підхід до формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. − 2014. – № 9. − Ч. І. – С. 146–153.
  6. Кіш Н.В. Емоційний інтелект як складова розвитку міжкультурної компетенції інженера / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. − 2014. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – Вип. 32. − С. 87–89.
  7. Кіш Н.В. Вплив методів навчання на ефективність формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. − 2014. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). –Вип. 33. − С. 85–87.
  8. Кіш Н.В. Бар'єри ефективної міжкультурної комунікації глобального інженера / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. – 2014. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – Вип. 34. − С. 86–89.
  9. Кіш Н.В. Принципи формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. − 2016.  −  (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). – Вип. 1 (38). − С. 138−141.
  10. Кіш Н.В. Ігрові технології як ефективний засіб навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців різних спеціальностей / Н.В.Кіш // Науковий вісник УжНУ. – 2016. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота"). − Вип. 2 (39). − С. 101−105. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4393