Return to К

КОРОБОВИЧ Людмила Петрівна

Людмила Петрівна Коробович – доцент кафедри менеджменту, начальник аналітично-координаційного центру Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: педагогічний менеджмент, моніторинг якості освіти, освітній маркетинг, менеджмент якості освіти, менеджмент знань.

Людмила Петрівна є автором та співавтором таких публікацій:

1. Коробович Л.П. Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі / Людмила Петрівна Коробович // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. − К. : Міленіум, 2008. – Вип. 8. − С.93-99.

2. Коробович Л.П. Забезпечення моніторингу оцінювання знань на основі таксономії навчальних завдань / Людмила Петрівна Коробович // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : Болонський процес в Україні та Європі : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. − Рівне, 2008. – Вип. VІІІ. − С. 121-127.

3. Коробович Л.П. Технологія використання моделі моніторингу результативності навчального процесу в системі педагогічного менеджменту приватних ВНЗ [Електронний ресурс] / Людмила Петрівна Коробович // Теорія та методика управління освітою. – 2008. − №1. – Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/

4. Коробович Л.П. Апробація моделі моніторингу результативності навчально-виховного процесу в системі педагогічного менеджменту вищого навчального закладу недержавної форми власності / Людмила Петрівна Коробович // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 15. – С. 86-90.

5. Коробович Л.П. Експериментальна перевірка програми маркетингових досліджень ринку освітніх послуг в системі педагогічного менеджменту ВНЗ недержавної форми власності / Людмила Петрівна Коробович // Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології. – 2010. – №3(38). – С. 216-221.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=482