Return to К

КОЗИНЕЦЬ Ольга Дмитрівна

kozinecОльга Дмитрівна Козинець – аспірантка кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Коло наукових інтересів: теорія і методика управління освітою.

Ольга Дмитрівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Козинець О. Д. Актуалізація дослідження діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ століття / О. Д. Козинець // Сучасне довкілля у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 27 вересня 2016 р.). – Черкаси : Видавець О. Третьяков, 2016. – С. 71–76.
  2. Козинець О. Д. Аналіз стану розроблення проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття / О. Д. Козинець // Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі : збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів,  (м. Мукачево, 27-28 жовтня 2016 р.). – Мукачево : Мукачівський державний ун-т, 2016. – С. 185–188.
  3. Козинець О. Д. До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття / О. Д. Козинець // Вісник Черкаського університету. –  2016. – Вип. 12. – Черкаси : Бізнес-інноваційний центр ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – (Серія  «Педагогічні науки»). – С. 69–75.
  4. Козинець О. Д. Інтерпретація сутності поняття «школа передового досвіду» у науково-педагогічній літературі / О. Д. Козинець // Вісник Черкаського університету. –  2016. – Вип. 12. – Черкаси : Бізнес-інноваційний центр ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – (Серія «Педагогічні науки»). –С. 108–113.
  5. Козинець О. Д. Розгляд і співставлення наявних у науковій літературі методологічних підходів і позицій науковців до розуміння проблеми управління розвитком шкіл передового досвіду в системі медичної освіти України другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / О. Д. Козинець, І. А. Козинець // Вісник Черкаського університету. –  2017. – Вип. 12. – Черкаси : Бізнес-інноваційний центр ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 96–105.
  6. Козинець О. Д. Роль шкіл передового досвіду в управлінні освітою медичних працівників / О. Д. Козинець // Управлінсько-педагогічні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи : збірник матеріалів перших науково-практичних педагогічних читань, (м. Черкаси, 15 грудня 2016 р.). – Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2016. – С. 68–71.
  7. Козинець О. Визначення змісту і конкретизація структури поняття «школа передового досвіду» в системі вітчизняної педагогічної освіти / О. Д. Козинець // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, (м. Бердянськ, 14 вересня 2017 р.). – Бердянськ : Вид-во Бердянського державного педагогічного університету, 2017. – С. 65–69.
  8. Козинець О. Д. Управління процесом поширення передового досвіду в системі вітчизняної медичної освіти другої половини ХХ століття / О. Д. Козинець // Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін : матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Черкаси, 19 жовтня 2017 р.). – Черкаси : Брама, 2017. – С. 40–45.
  9. Козинець О. Д. Прогнозування, моделювання і створення шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ ст. / О. Д. Козинець // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманов : збірник з педагогічних наук. – 2017. – Вип. 29 (39). – (Серія 16 «Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики»). – С. 47–52.
  10. Козинець О. Д. Історичні передумови становлення й розвитку шкіл передового досвіду в галузі вітчизняної медицини й охорони здоров’я / О. Д. Козинець // Наукова думка сучасності і майбутнього : збірник статей 15 Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції, (м. Дніпро, 27 листопада – 7 грудня 2017 р.). – Дніпро : Громадське об’єднання «Вектор пошуку», 2017. – С. 44–47.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5154