Return to Б

БОНДАР Віталій Іванович

Народився в Харківській області. Середню загальноосвітню школу закінчив на Черкащині. В 1965 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю «Учитель початкових класів загальноосвітньої школи, учитель початкових класів допоміжної школи».

Науковий шлях Віталія Івановича окреслюється такими віхами: асистент, доцент кафедри олігофренопедагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького (1965), аспірант Інституту дефектології АПН СРСР (1968-1971), кандидат психологічних наук (1971), радник міністра освіти Куби з питань дефектології (1972-1974), доцент кафедри олігофренопедагогіки (1974), заступник декана, декан дефектологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького (1976), завідувач лабораторії олігофренопедагогіки (1987), доктор педагогічних наук (1992), професор (1993), директор Інституту дефектології АПН України, голова спецради в Інституті спеціальної педагогіки із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член координаційної ради АПН України, голова науково-методичної комісії МОН України з питань дефектології (1993), головний редактор журналу “Дефектологія” (1995), заслужений працівник народної освіти України (1998), дійсний член (академік) АПН України (1999), член міжвідомчої координаційної ради Кабінету Міністрів України з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2002), член Президії АПН України (2003).

Бондар В.І. – автор близько 200 наукових праць, методичних посібників, оригінальних навчальних програм і підручників для дітей з особливостями психофізичного розвитку. Головний напрям наукової діяльності В.І.Бондаря – психолого-педагогічні проблеми трудового навчання і виховання учнів з інтелектуальними вадами, теорія та історія олігофренопедагогіки, перспективи розвитку системи спеціальної освіти в Україні. Під його керівництвом підготовлено 10 кандидатів наук.

На даний час працює директором науково-дослідного центру інклюзивної освіти Національноо педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, заслужений працівник освіти України.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1812