Return to Автори

Б

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=222

БЄЛЄНЬКА Ганна Володимирівна

Ганна Володимирівна Бєлєнька – завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: виховання й освіта дітей дошкільного віку; формування професійної компетентності вихователів дітей дошкільного віку. Ганна Володимирівна – автор та співавтор таких публікацій і видань: Беленькая А. В. О развитии чувства равновесия в дошкольном детстве …

БІДОЧА Людмила Миколаївна

Бідоча Людмила Миколаївна народилася 4 квітня 1968 року в с.Микольське Міловського району Луганської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.  М. Горького за спеціальністю "Історія та суспільствознавство". Працювала вчителем історії Старинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільського району Київської області з 1989 р. по 2006 р. Має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої …

БІЛАШ Лідія Миколаївна

Лідія Миколаївна Білаш – учитель історії та правознавства Яготинської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Київської області. Коло наукових інтересів – дослідження архівних документів, відомі особистості, педагоги рідного краю.

Білецька Ірина Олександрівна

Ірина Олександрівна Білецька – завідувач, професор кафедри теорії та практики іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: іншомовна остіта в англомовних країнах: полікультурний підхід. Ірина Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій: Білецька І. О. Полікультурна освіта у США : постановка проблеми / І. О. Білецька // Порівняльно-педагогічні студії …

БІЛОУСОВА Людмила Іванівна

Людмила Іванівна Білоусова – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, професор. У центрі наукових інтересів – теорія і методика навчання інформатики, актуальні проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту. Людмила Іванівна має такі публікації:  Пономарьова Н. О. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н. О. Пономарьова, …

БІЛЯНІН Григорій Іванович

Григорій Іванович Білянін – директор інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: професійна компетентність освітнього менеджменту в системі післядипломної освіти. Григорій Іванович є автором і співавтором таких публікацій: Білянін, Г.І. Формування комунікативної компетентності здібних до педагогічної діяльності учнів / Г.І.Білянін // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …

БІРЮКОВА Тетяна Вікторівна

Тетяна Вікторівна Бірюкова – доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, кандидат технічних наук. Коло наукових інтересів: нефелометрія біологічних тканин, освіта, біотехнології. Тетяна Вікторівна має такі авторські та в співавторстві публікації й видання впродовж останніх років: Остафійчук Д. І.,  Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. Нефелометрія біологічних тканин. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 5 …

БАБІЙ Інна Володимирівна

Інна Володимирівна Бабій – старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Коло наукових інтересів: моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки. Інна Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій: 1. Бабій, І. В. Духовно-моральне виховання в історико-педагогічній ретроспективі (XVIII століття) / І. В. Бабій // Рідна школа. – 2008. – № 5. …

БАБИЧ В’ячеслав Іванович

В'ячеслав Іванович Бабич – доцент кафедри здоров'я і фізичної реабілітації Луганського національного університету імені Тараса Шевченка,  кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: формування соціального здоров’я юного покоління; професійна підготовка майбутніх учителів до формування соціального здоров’я школярів; формування культури здоров’я різних верств населення. В'ячеслав Іванович є автором та співавтором таких публікацій: 1. Бабич В.І. Формування культури …

БАГОРКА Анна Миколаївна

Анна Миколаївна Багорка –  викладач Економіко-правового коледжу Запорізького національного університету, аспірантка кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету. Коло наукових інтересів: принципи, структура, зміст та моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет". Анна Миколаївна – автор публікацій із проблеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців …

БАЗЕЛЮК Василь Григорович

Базелюк Василь Григорович, старший викладач кафедри менеджменту освіти, економіки  маркетингу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. Працює над проблемою формування готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності у школі. Автор низки публікацій: 1. Базелюк В.Г. Управління науково-дослідницькою діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах // Обрії. –  2004. – №2. 2.  Базелюк В.Г. Формування дослідницьких умінь керівників …

БАЛАНДЮК Роман Геннадійович

Роман Геннадійович Баландюк – аспірант відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, учитель історії Житомирської міської гуманітарної гімназії №23. Коло наукових інтересів: методика навчання історії. Роман Геннадійович є автором таких публікацій: Баландюк Р. Г. Зміст і місце економічної складової серед інших компонентів змісту шкільної історичної освіти / Р. Г. Баландюк // Вісник ЖДУ. – 2014. – …

БАРАБАШ Ірина Вікторівна

Ірина Вікторівна Барабаш, аспірантка другого року навчання кафедри теорії та методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Коло наукових інтересів: історія та методика викладання музичних дисциплін в професійних навчальних закладах України. Авторські публікації: 1. Барабаш І.В. Історія відкриття відділу Імператорського Російського музичного товариства в Харкові / Ірина Вікторівна Барабаш // Засоби навчальної та …

БАРАНОВА Вікторія Анатоліївна

Вікторія Анатоліївна Баранова – методист із суспільно-гуманітарних дисциплін науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, завідуюча науковою лабораторією слов’янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, учитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист. Коло інтересів В.А.Баранової: розроблення навчально-методичного забезпечення славістичної спеціалізації загальноосвітнього навчального закладу, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність освітнього …

БАРБАШ Єлізавета Михайлівна

Єлізавета Михайлівна Барбаш – аспірантка кафедри іноземних мов  Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, викладач. Коло наукових інтересів – історія педагогіки. Є. М. Барбаш – автор низки публікацій:   Барбаш Є.М. Тенденції розвитку системи контролю іншомовних навчальних досягнень учнів у середніх школах України (60-ті рр. ХХ ст.) / Є.М. Барбаш // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. …

БАСАРГИНА Людмила Владимировна

Людмила Владимировна  Басаргина – старший преподаватель кафедры коррекционно-развивающего и специального образования Краевого государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" (г. Барнаул, Алтайский край, Россия), кандидат педагогических наук. Научные интересы Л.В.Басаргиной – способы совершенствования подготовки и постдипломного профессионального развития учителей-логопедов в условиях регионализации образования; подготовки профессорско-преподавательских кадров для системы дополнительного …

БАТІЄВСЬКА Тетяна Вікторівна

Тетяна Вікторівна Батієвська – асистент кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Коло наукових інтересів  – дослідження в галузі фахової підготовки майбутніх учителів з використанням засобів інформаційних технологій. Тетяна Вікторівна є автором таких публікацій (за останні 5 років): 1. Батієвська, Т. В. Роль інформаційних технологій навчання в процесі реалізації завдань художньо-педагогічної освіти / Т. В.Батієвська // …

БАЧИНСЬКА Євгенія Миколаївна

Народилася в м. Херсоні. Навчання розпочала в Херсонській середній школі №53, продовжила – в середній школі №5 м. Білої Церкви Київської області. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького; за фахом – вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи. Працювала вчителем історії, заступником директора з виховної роботи в середній школі №15 м. Білої Церкви. …

БАШАВЕЦЬ Наталія Андріївна

Наталія Андріївна Башавець – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, викладач фізичного виховання Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. Коло наукових інтересів: проблема здоров’язбереження студентів. А.В.Башавець – автор таких публікацій: 1. Башавець Н.А. Діагностика рівнів сформованості культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх економістів / Н.А.Башавець  // Науковий вісник Ізмаїльського державного …

БЕЖЕНАР Антоніна Анатоліївна

Антоніна Анатоліївна Беженар народилася в місті Вінниці. Закінчила магістратуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2005 року за спеціальністю "Фізика твердого тіла, викладач фізики". Із вересня 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри природничо-математичних дисциплін в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти". У 2014 році захистила дисертаційне дослідження …

БЕЗКОРОВАЙНА Лариса Вікторівна

Лариса Вікторівна Безкоровайна – доцент кафедри туризму факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант. Лариса Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій: Безкоровайна Л.В. Інтеграція в системі неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту та туризму : колективна монографія / Н.В.Маковецька, А.П.Конох, Л.В.Безкоровайна, К.В.Короленко, Г.А.Омельяненко, Ю.О.Коваленко, О.В.Соколова, О.Є. Конох. − …

БЕЗЛЮДНИЙ Олександр Іванович

Олександр Іванович Безлюдний – ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, професор кафедри англійської мови та методики її викладання,  доктор педагогічних наук. Коло наукових інтересів: вища освіта в Україні та за кордоном, управління освітніми процесами, професійна підготовка вчителів в умовах освітньої реформи. Олександр Іванович  є автором і співавтором таких публікацій та видань за останні …

БЕЛМАЗ Ярослава Миколаївна

Ярослава Миколаївна Бельмаз працює на посаді завідуючої кафедри практики мовлення та інформаційних технологій Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: педагогічна освіта, порівняльна педагогіка. Ярослава Миколаївна є автором таких публікацій з проблем порівняльної педагогіки і педагогічної освіти: 1. Бельмаз Я.М. Підготовка керівників шкіл у США: проблеми …

БЕНДЕРЕЦЬ Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Бендерець народилася 7 жовтня 1966 року в місті Умані Черкаської області у родині викладачів. Закінчивши середню школу №3 у рідному місті, вступила до Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Національний лінгвістичний університет) на факультет англійської мови. Після закінчення інституту почала працювати вчителем англійської мови у середній школі №15 міста Білої Церкви. З …

БЕРЕСТЕЦЬКА Наталія Володимирівна

Наталія Володимирівна  Берестецька – викладач кафедри англійської мови та перекладу Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кандидат педагогічних наук. Основні напрями наукової і професійної діяльності – методика викладання іноземних мов, інтегроване навчання, іншомовне професійне спілкування майбутніх офіцерів-прикордонників. Наталія Володимирівна має такі авторські публікації та видання: 1.Берестецька Н. В. Формування мотивації у курсантів-прикордонників …

БИРКУН Людмила Вікторівна

Людмила Вікторівна Биркун – професор кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Л.В. Биркун закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Романо-германська філологія". Захистила дисертацію і отримала ступінь кандидата філологічних наук за двома спеціальностями: 10.02.19 – "Загальне мовознавство" та 13.00.02 – "Методика викладання іноземних мов". Отримала ступінь Магістра освіти …

БИЦЬКО Оксана Костянтинівна

Оксана Костянтинівна Бицько – старший викладач кафедри методики викладання світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Коло наукових інтересів становить методика шкільного вивчення фольклору та літератури народів світу, переважно східних, а також практична підготовка студентів ВНЗ до викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України. Натепер Оксана Костянтинівна досліджує проблему "Методика вивчення творів східних літератур …

БОГДАНЕЦЬ-БІЛОСКАЛЕНКО Наталія Іванівна

Наталія Іванівна Богданець-Білоскаленко – доцент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: історія педагогіки, особистості в історії педагогіки, дитяча література. Наталія Іванівна є автором низки публікацій і видань, підготовлених упродовж останніх років: 1. Богданець-Білоскаленко Н.І. Храм духовності у дитячому серці (за матеріалами праць О.Сухомлинського) / Н.І.Богданець-Білоскаленко  // Педагогічний вісник …

БОДНАР Оксана Степанівна

Боднар Оксана Степанівна – доцент кафедри менеджменту освіти Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, аспірантка Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. Співавтор низки видань: Українська література. Тематична атестація. 10 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. – 94с. Українська література. Тематична атестація. 11 клас: Посібник. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2002. – 79с. Українська мова. …

БОДРИК Оксана Олександрівна

Оксана Олександрівна Бодрик – заступник директора з навчально-виховної роботи Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій  № 12 Київської області. Коло наукових інтересів: інноваційні технології роботи з обдарованими дітьми. Оксана Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій: 1. Бодрик, О.О. Інформатика.   9  клас :  Тестовий  контроль  знань / [Бодрик О.О. ,  Захар О.Г.,   Потапова …

БОЛЬШУКІНА Аліна Вячеславівна

Аліна Вячеславівна Большукіна – завідувач відділу організаційно-методичної роботи Центру  інноваційного розвитку освіти Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти". Коло наукових інтересів – управління розвитком дошкільного навчального закладу на адаптивних засадах. Аліна В'ячеславівна є автором та співавтором наукових статей, що присвячені інноваційній діяльності в навчальних закладах.

БОНДАР Віталій Іванович

Народився в Харківській області. Середню загальноосвітню школу закінчив на Черкащині. В 1965 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького за спеціальністю «Учитель початкових класів загальноосвітньої школи, учитель початкових класів допоміжної школи». Науковий шлях Віталія Івановича окреслюється такими віхами: асистент, доцент кафедри олігофренопедагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького (1965), аспірант Інституту дефектології АПН СРСР …

БОНДАР Тарас Сергійович

Тарас Сергійович Бондар – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради, кандидат наук з фізичного виховання та спорту. Коло наукових інтересів: фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Тарас Сергійович – автор  і співавтор таких публікацій: 1. Бондар Т.С. Організація учнівських фізкультурно-оздоровчих клубів у загальноосвітніх навчальних закладах …

БОНДАРУК Ірина Петрівна

Ірина Петрівна Бондарук – завідуюча відділу методики викладання суспільствознавчих предметів Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти"; за фахом – учитель історії, суспільствознавства, методист з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук. Ірина Петрівна – автор публікацій з проблем підготовки педагогічних працівників до викладання суспільствознавчих предметів, впровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного …

БОРБІТ Алла Вікторівна

Борбіт Алла Вікторівна народилася на Київщині. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім.М.Горького. За фахом – учитель математики. Педагогічну діяльність розпочала у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 м. Білої Церкви, а з 1996 року викладала математику в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №15 м. Білої Церкви. З 2005 року працює в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради …

БОРИСОВА Тетяна Валеріївна

Тетяна Валеріївна Борисова – доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – педагогіка мистецтва, театр в освіті, поліхудожнє виховання. Тетяна Валеріївна є автором та співавтором таких публікацій і видань за останні 5 років: 1. Борисова Т.В. Критерії ефективності музично-самоосвітньої діяльності вчителя …

БОЯРЧУК Ольга Іллівна

Ольга Іллівна Боярчук – завідувач відділу виховної роботи Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти". Ольга Іллівна є тренером з упровадження Комплексної програми формування у дітей навичок здорового способу життя (за проектом "Діалог"), програми превентивного виховання учнівської молоді "Майбутнє починається сьогодні", проекту з реалізації принципів гендерної рівності в освіту. З 2008 року …

БУГАЙОВА Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна Бугайова – старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Донецьк), кандидат педагогічних наук.

БУРГУН Ірина Василівна

Ірина Василівна Бургун – доцент кафедри історії України, педагогіки та психології Херсонського національного технічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.    Коло наукових інтересів: психологія, педагогіка, методика навчання фізики Авторські публікації: Бургун І. В. Компетентний учень як суб’єкт навчальної діяльності / І. В. Бургун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : реалії та перспективи. – К. : …

БУРДА Михайло Іванович

Бурда Михайло Іванович – (народився 2 січня 1949 року в с. Красний Колядин Талалаївського  району Чернігівської області) – доктор педагогічних наук (1994), професор (1996), член-кореспондент Академії педагогічних наук України (1999),  заслужений діяч науки і техніки України (2001). Закінчив Ніжинський педагогічний інститут (1970). Вчителював у школах Києва (1970-1974). Працював в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України: …

БУТЕНКО Ольга Григорівна

Ольга Григорівна Бутенко – старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів – виховання шанобливого ставлення до матері у старших дошкільників. Ольга Григорівна є автором ы співавтором таких публікацій: 1. Бутенко О. Г. Ідеї сімейного виховання в творчій спадщині просвітителів ХVІІІ ст. / О. Г. Бутенко …