↑ Return to Б

Print this Сторінка

БАЧИНСЬКА Євгенія Миколаївна

bachibskaНародилася в м. Херсоні. Навчання розпочала в Херсонській середній школі №53, продовжила – в середній школі №5 м. Білої Церкви Київської області. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького; за фахом – вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи. Працювала вчителем історії, заступником директора з виховної роботи в середній школі №15 м. Білої Церкви.

На даний час працює проректором Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів". Закінчила аспірантуру та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук, доцент.

До кола її наукових інтересів входять науково-методична робота, виховна діяльність, підготовка вчителів до виховної роботи, інноваційна діяльність.

Автор публікацій та видань з проблем підготовки вчителів до виховної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти:

 1. Бачинська Є.М. Підготовка вчителів до класного керівництва як історико-педагогічна проблема  // Освіта Луганщини. – 2002. – №1. – С. 45-50.
 2. Бачинська Є.М. Психолого-педагогічна компетентність класного керівника // Наша школа. – 2003. – №5. – С. 41-47.
 3. Бачинська Є.М. Організаційна структура управління підготовкою вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації // Рідна школа. – 2003. – №12. С. 42-45.
 4. Бачинська Є.М. Сучасні підходи до організації  методичної роботи  з педагогічними кадрами // Підручник для директора. – 2003. – №7-8. –С. 3-21.
 5. Бачинська Є.М. Формування громадянської позиції школярів шляхом залучення їх до співуправління  виховною системою школи // Світло. – 2002. – №1. – С. 12-16.
 6. Бачинська Є.М. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагогічних працівників з виховної роботи в міжкурсовий період / Освітня система  сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку: Збірник наукових праць / Уклад.: Н.І.Клокар, М.С.Солодуха. – К.: КПВД “Педагогіка”, 2000. – С. 233-236.
 7. Бачинська Є.М. Готовність педагога до реалізації змісту громадянського виховання / Морально-етичне виховання школярів  у системі громадянської освіти і виховання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  15-17 листопада 2001 року. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 50-53.
 8. Бачинська Є.М. Профорієнтаційна робота в навчальному закладі як складова формування та розвитку компетентності спеціаліста / Стан та перспективи професійної орієнтації, трудового і профільного навчання та професійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 лютого 2002 року, м. Бориспіль). – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2002. –  С. 160-163.
 9. Бачинська Є.М. Модель адаптивного управління методичною роботою з класними керівниками / Тенденції розвитку методичної роботи в системі післядипломної освіти педагогів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  10-12 вересня 2003 року. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 142-146.
 10. Бачинська Є.М. Організація учнівського самоврядування в закладах освіти Київської області: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2002. – 90 с.
 11. Бачинська Є.М., Клокар Н.І., Щербань Л.О. Супутник класного керівника. – 4-те вид., випр. і доп. – Біла Церква, 2001. – 80 с.
 12. Свято у школі: Збірник сценаріїв. У 2-х частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – Ч. І. – 240 с.
 13. Свято у школі: Збірник сценаріїв. У 2-х частинах / Укладачі: Є.М.Бачинська, Ю.М.Половинчак, Н.В.Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – Ч. ІІ. – 272 с.
 14. Бачинська Є.М. Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації: Науково-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – 260 с.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=666