Return to Б

БЕЖЕНАР Антоніна Анатоліївна

bejenarАнтоніна Анатоліївна Беженар народилася в місті Вінниці. Закінчила магістратуру фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2005 року за спеціальністю "Фізика твердого тіла, викладач фізики".

Із вересня 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри природничо-математичних дисциплін в Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради "Академія неперервної освіти".

У 2014 році захистила дисертаційне дослідження "Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець" і здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Коло наукових та професійних інтересів: фізика твердого тіла, методика навчання фізики, робота з обдарованими учнями, використання ІКТ у професійній діяльності педагога.

Антоніна Анатоліївна є співавтором низки публікацій:

  1. Беженар А. А. Електропровідність фторопластової матриці для композиційних матеріалів / Беженар А. А., Копань В. С., Хуторянська Н. В. // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць. – 2009. –  №2. – С. 391–394.
  2. Беженар А. А. Електропровідність фторопласту / А. А. Беженар, В. С. Копань // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – №3. – С. 689–691.
  3. Рухливість зарядів у наноструктурних композиціях Al-Cu та фторопласт-терморозширений графіт /  Беженар А. А., Занмін Дун, Копань В. С., Хуторянська Н. В. // Вісник Київського університету. – 2012. – №1. – (Серія "Фізико-математичні науки"). – С. 307–310.
  4. Электросопротивление многослойных композиций Al-Cu и графит-фторопласт / [Беженар А. А., Занмин Дун, Копань В. С. и др.] // Металлофизика и новейшие технологи. – 2013. – №5. – С. 595–-602.
  5. Беженар А. А. Електроопір фторопластових плівок / А. А. Беженар, І. А.Селезньова // Наука ХХІ сторіччя : тези доповідей конференції молодих вчених (15-16 травня 2013 року). – К., 2013. – С. 32–33.
  6. Нобелівські премії і школа / Копань В.С., Хуторянська Н.В., Беженар А.А. // Вітчизняна наука на зламі епох : проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХIV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – К., 2016. – Вип. 24. – С. 46–49.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4414