↑ Return to Б

Print this Сторінка

БЕЗКОРОВАЙНА Лариса Вікторівна

bezkorovaynaЛариса Вікторівна Безкоровайна – доцент кафедри туризму факультету фізичного виховання Запорізького національного університету, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант.

Лариса Вікторівна є автором і співавтором таких публікацій:

  1. Безкоровайна Л.В. Інтеграція в системі неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту та туризму : колективна монографія / Н.В.Маковецька, А.П.Конох, Л.В.Безкоровайна, К.В.Короленко, Г.А.Омельяненко, Ю.О.Коваленко, О.В.Соколова, О.Є. Конох. − Запоріжжя : ЗНУ. – 2015. – 230 c.
  2. Безкоровайна Л.В. Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до анімаційної діяльності / Л.В. Безкоровайна, О.П. Літвінова-Головань // Педагогічний процес : теорія і практика : збірник наукових праць / Сисоєва С. О. (голов. ред.) та ін. – К. : В-во ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1–2. – C. 80–83.
  3. Безкоровайна Л.В. Дослідження сучасного стану професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України / Л.В. Безкоровайна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. − №1(24). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 101–108.
  4. Безкоровайна Л.В. Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України / Л.В. Безкоровайна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – 2016. − №1(11). – (Серія «Педагогіка і психологія». «Педагогічні науки»). − С. 147–153.
  5. Безкоровайна Л.В. Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник [для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)»]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – 100 с.
  6. Безкоровайна Л.В. Проектна діяльність в професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах / Л.В. Безкоровайна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. − №2(25). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 7–12.
  7. Безкоровайна Л.В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах / Л. В. Безкоровайна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. − №1(24). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 101–108.
  8. Безкоровайна Л.В. До питання формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах / Л.В.Безкоровайна, Р.В.Клопов // Педагогічний процес : теорія і практика. − 2016. − №4(55). − С. 25-30. 
  9. Безкоровайна Л. В. Особливості ґенези туризму як об’єкта наукового пізнання / Л.В. Безкоровайна, О.П. Літвінова-Головань // Збірник Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. – 2016. − №7(61). − С. 47–56. 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4978