Return to Б

БІЛОУСОВА Людмила Іванівна

bilousova foto

Людмила Іванівна Білоусовапрофесор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат фізико-математичних наук, професор.

У центрі наукових інтересів – теорія і методика навчання інформатики, актуальні проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту.

Людмила Іванівна має такі публікації:

  1.  Пономарьова Н. О. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Н. О. Пономарьова, Л. І. Білоусова // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 2 (29). – С. 19–24. – Режим доступу  :  http://www.narodnaosvita.kiev.ua /?page_id=4037.
  2.  Пономарьова Н. О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників : стан і проблеми / Н. О. Пономарьова, Л. І. Білоусова // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2016. – № 18 (25). – (Серія  2 "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання"). – С. 64–69.
  3.  Пономарьова Н. О. Роль учителя інформатики у професійній орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл на ІТ-спеціальності [Електронний ресурс] / Н. О. Пономарьова, Л. І. Білоусова //  Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти : зб. наук. праць. – Слов’янськ : ДВНЗ "ДДПУ", 2016. – Вип. 4. – С. 157–166. – Режим доступу  : http://pptma.dn.ua/index.php/uk/.
  4.  Пономарьова Н. О. Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів / Н. О. Пономарьова, Л. І. Білоусова // Професійна освіта : проблеми і перспективи. – К. : ІПТО НАПН України, 2016. – Вип. 11. – С. 65–71.
  5.  Білоусова Л. І. Функціональний підхід до використання технологій візуалізації у навчальному процесі [Електронний ресурс] / Л. І. Білоусова, Н. В. Житєньова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 1. – Том 57. – С. 38–49. – Режим доступу :  http://journal.iitta.gov.ua /index.php/itlt /article/view/1525.
  6.  Білоусова Л. І. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів [Електронний ресурс] / Л. І. Білоусова, Н. В. Олефіренко // Інформаційні технології і засоби навчання. –  2016. – № 6, грудень. – Т. 56. – С. 151–163. – Режим доступу :  http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1511.
  7.  Андрієвська В. М.  Реалізація міжпредметного проекту в початковій школі / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова // Нові технології навчання : збірник наукових праць ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", 2018. – Вип. 91. – С. 99–111. 
  8.  Андрієвська В. М. Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти [Електронний ресурс] / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Випуск 4 (14). – С. 13–17. – Режим доступу :  http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/3-1-0-233.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4034