Return to Б

БАЛАНДЮК Роман Геннадійович

137Роман Геннадійович Баландюк – аспірант відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, учитель історії Житомирської міської гуманітарної гімназії №23.

Коло наукових інтересів: методика навчання історії.

Роман Геннадійович є автором таких публікацій:

  1. Баландюк Р. Г. Зміст і місце економічної складової серед інших компонентів змісту шкільної історичної освіти / Р. Г. Баландюк // Вісник ЖДУ. – 2014. – №1. – С. 166–169.
  2. Баландюк Р. Г. Методичні підходи до висвітлення економічної складової у курсі історії у радянській школі / Р. Г. Баландюк // Вісник ЖДУ. – 2014. – № 3. – С. 181–184.
  3. Баландюк Р. Г. Економічна складова як компонент змісту навчальних програм з історії України для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи / Р. Г. Баландюк // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету. – 2015. – №49. – С. 44–55.
  4. Balandyuk, R. G. The condition of teaching economic component in modern textbooks on the history of Ukraine for 8-9th forms / R. G. Balandyuk // News of Science and Education. – 2015. – №11. P. 5–10.
  5. Balandyuk, R. G. The place of native economic history in professional training of future history teachers / R. G. Balandyuk // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel : the way to integration. – 2015. – №6.  P. 15–20.
  6. Баландюк Р. Г. Напрацювання В. Комарова щодо формування економічної складової змісту шкільного курсу історії України / Р. Г. Баландюк // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ; 14 листопада 2014. – К., 2014. – С. 70–71.
  7. Баландюк Р. Г. Екологічна підготовка економічними засобами на уроках історії / Р. Г. Баландюк // Економіка для екології : матеріали Міжнародної наукової конференції ; 6-9 травня 2014. – Суми, 2014. – С. 14–15.
  8. Баландюк Р. Г. Економічна складова змісту історії України в системі підготовки майбутніх вчителів історії / Р. Г. Баландюк // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців :  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ; 21-22 квітня 2015. – Хмельницький, 2015. – С. 52–53.
  9. Баландюк Р. Г. Зміст шкільної історичної освіти в напрацюваннях сучасних вчених / Р. Г. Баландюк // Наукові розробки, передові технології, інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ; 5-7 травня 2015. – К., 2015. – С. 180–181.
  10. Баландюк Р. Г. Економічна підготовка на уроках історії / Р. Г. Баландюк // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ; 1-2 квітня 2014. – Полтава, 2014. – С. 8–9.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3807