↑ Return to Б

Print this Сторінка

БАГОРКА Анна Миколаївна

BahorkАнна Миколаївна Багорка –  викладач Економіко-правового коледжу Запорізького національного університету, аспірантка кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Коло наукових інтересів: принципи, структура, зміст та моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет".

Анна Миколаївна – автор публікацій із проблеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту:

  1. Багорка А. М. Аналіз організаційно-планувального компонента наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет» / А. М. Багорка // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : збірн. наук. праць X Міжнародної Інтернет-наук.-метод. конф. – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2016. – Вип.10. – С. 261–268.
  2. Багорка А. М. Дидактичний принцип наступності у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет» / А. М. Багорка // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов ХІІ Междунар. научн. конф. (26-27 апреля 2016 г., Переяслав-Хмельницкий). – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 12. – Ч. 6. – С. 268–273.
  3. Багорка А. М. Сутність моделювання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет» / А. М. Багорка // Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов ХХІ Междунар. научн. конф. (26-27 января 2017 г., Переяслав-Хмельницкий). – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 1 (21). – Ч. 6.  – С. 17–22.
  4. Багорка А. М. Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет» / А. М. Багорка // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка ; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – Вип. 139. – Т. І. – (Серія "Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт"). – С. 291–296.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4436