↑ Return to Б

Print this Сторінка

БІРЮКОВА Тетяна Вікторівна

Тетяна Вікторівна Бірюкова – доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, кандидат технічних наук.

Коло наукових інтересів: нефелометрія біологічних тканин, освіта, біотехнології.

Тетяна Вікторівна має такі авторські та в співавторстві публікації й видання впродовж останніх років:

  1. Остафійчук Д. І.,  Бірюкова Т. В., Бойцанюк С. І. Нефелометрія біологічних тканин. Український журнал медицини, біології та спорту. 2017. № 5 (14). Т. 3. С. 237–241.
  2. Бірюкова Т. В. та ін. Історія радіології в контексті досягнень природничих наук. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. 2017. № 2.  С. 127–130.
  3. Федів В. І. та ін. Деякі підходи щодо вдосконалення викладання медичної та біологічної фізики у медичному університеті. Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. 2017. Вип. 1 (57).  Т. 17. С. 280–283.
  4. Бірюкова Т. В., Федів В. І., Олар О. І., Микитюк О. Ю.  Проблемне навчання при вивченні медичної та біологічної фізики. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. 2017. № 2 (14). Серія «Педагогіка і психологія». С. 127–130.
  5. Бірюкова Т. В., Олар О. І., Федів В. І., Микитюк О. Ю. Використання елементів STEM-освіти у підготовці студента-медика. Наукові записки. Педагогічні науки. 2018. Вип. 173 (2). Серія «Педагогіка і психологія». С. 34–37.
  6. Федів В. І., Микитюк О. Ю. Олар О. І., Бірюкова Т. В. Виховання патріотизму у студентів у процесі вивчення медичної та біологічної фізики.  Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. 2018. № 2 (16). Серія «Педагогіка і психологія». С. 97–101.
  7. Федів В. І., Микитюк О. Ю., Олар О. І., Бірюкова Т. В. Вивчення фізики і математики в середній школі як передумова успішного опанування професії лікаря.  Гірська школа українських Карпат. 2018. № 19. С. 112–115.
  8. Бірюкова Т. В., Шинкура Л. М. Застосування методів історизму при формуванні професійних компетентностей студентів-медиків. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Педагогічні науки. 2019. № 2 (18). Серія «Педагогіка і психологія». С. 153–160.

Гуцул О., Бірюкова Т. Особливості викладання дисципліни «Медична та біологічна фізика» іноземним студентам англійською мовою у вищому медичному навчальному закладі. Освітологічний дискурс. 2019. № 3-4 (26-27). С. 197–205.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6206