↑ Return to Б

Print this Сторінка

БУГАЙОВА Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна Бугайова – старший викладач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України (м. Донецьк), кандидат педагогічних наук.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2142