Return to Випуск №1(22), 2014 р.

Зміст

Розділ 2. Педагогічна наука

 

Бугайова Т.І. Вплив соціального фону на результати педагогічного прогнозування

Федорова Є.В. Структура громадянськості особистості студента

Княжева І.А. Класифікаційна характеристика технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта"

Коляда М.Г. Вибір оптимальних форм, способів і методів організації навчального процесу за індивідуально орієнтованою освітньою системою

Семенчук В.В. Формування творчої самореалізації особистості у процесі вивчення музичної інформатики 

Мозговий В.Л. Психопедагогічний аспект підготовки майбутніх учителів до режисури педагогічної дії: історія питання

Мороз І.В. Перше покоління українських підручників із всесвітньої історії: проблеми змісту та структури

Онофрійчук Л.О. Стиль управління керівника як умoвa фoрмувaння соціально-педaгoгічнoгo клімaту кoлективу ДНЗ

Розділ 3. Педагогічна практика

Ляшенко І.В. Організація позааудиторної роботи у вищій школі як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Шевченко В.Л. Комп’ютер у школі і сім’ї

Пишко О.Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства

Розділ 4. Методика, досвід

Гризун Л.У. Напрями застосування апарата нечіткої логіки для розв’язання завдань педагогічної діагностики

Гораш К.В. Складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів

Бабич В.І. Розвиток компетентності майбутніх педагогів із формування соціального здоров’я шкільної молоді

Грибок Н.М. Стан сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи

Никоненко Ю.В. Дослідження особливостей стану самотності у респондентів підліткового віку

Розділ 6. Історія освіти

Бондар В.І., Гладуш В.А. Онуфрій Миколайович Смалюга: сторінки біографії та внесок у підготовку педагогічних кадрів

Калашник Л.С. Досвід Іванівського Інтердому як підґрунтя діяльності системи соціального піклування про дітей-сиріт у КНР

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1900