Return to Л

ЛЯШЕНКО Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Ляшенко – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: сприяння професійному зростанню, міжкультурна компетенція, новітні методики викладання іноземних мов.

Ірина Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років:

1. Ляшенко І.В. Професійна готовність студентів аграрних університетів до реалізації міжнародних фахових програм як педагогічна проблема / І.В. Ляшенко // Вісник Київського міжнародного університету : зб. наукових праць. Серія "Педагогічні науки". – К. : КиМУ, 2008. – Випуск 11. – С. 132-142.

2. Ляшенко І.В. Апробація соціокультурного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм / І.В. Ляшенко // Вісник Львівського університету. Серія "Педагогічна". – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 152-159.

3. Ляшенко І.В. Формування громадянського компонента як складової готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм / І.В. Ляшенко // Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2008. – №5. – С.110-113.

4. Ляшенко І.В. Апробація психологічного компонента спеціального курсу підготовки майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм електронне видання [Електронний ресурс] / І. В. Ляшенко // Народна освіта. – 2009. – Вип. 1 (7). – Режим доступу : hhttp://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/7/statti/3lyashenko.htm.

5. Ляшенко І.В. Організація та проведення педагогічного експерименту формування професійної готовності студентів-учасників міжнародних фахових програм / І.В. Ляшенко // Вісник Київського міжнародного університету : зб. наукових праць. Серія  "Педагогічні науки". – К. : КиМУ, 2009. – Випуск 12. – С. 80-91.

6. Ляшенко І.В. Формування професійних якостей майбутнього спеціаліста через реалізацію міжнародних фахових програм [Електронний ресурс] / Ляшенко І. В. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України.  – 2010.  – Вип. 5. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_5/10livmfp.pdf.

7. Ляшенко, І.В. Формування професійного зростання майбутніх фахівців у сфері права через міжнародні стажування [Електронний ресурс] / І.В.Ляшенко // Освітологічний дискурс : 2011. – Вип. 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/2011_1/11livpms.pdf.

8. Ляшенко, І.В. Про стан і способи вдосконалення методики і форм проведення індивідуальної роботи зі студентами [Електронний ресурс] / І.В.Ляшенко // Народна освіта. – 2012. – Вип. 1 (16). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/16/statti/lyashenko.htm.

9. Ляшенко І.В. Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Ляшенко // Народна освіта – 2013. – Вип. 1 (19). – Режим доступу до журн.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1076. — Назва з екрану. (фахове видання)

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2150