Return to Г

ГЛАДУШ Віктор Антонович

Віктор Антонович Гладуш –перший проректор –  проректор з науково-педагогічної  та навчальної роботи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів – історія педагогіки, післядипломна педагогічна освіта дефектологів, інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інклюзивна освіта.

Віктор Антонович має такі авторські публікації та видання:

  1. Гладуш, В. А. Післядипломна педагогічна освіта дефектологів в Україні : теорія і практика [Текст] : монографія / В. А. Гладуш. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 295 с.
  2. Гладуш, В. А. Система постдипломного образования дефектологов в Украине : история, современность, перспективы [Текст] / В. А. Гладуш // Szkola specjalna. Czasopismo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. – Warszawa, 2012. – № 5 (266). – Т. LХХІІІ. – С. 343-352.
  3. Гладуш, В. А. З історії становлення методичних служб в Україні [Текст] / В. А. Гладуш // Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікативних технологій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції;  20 листопада 2012 року. − Рівне : Рівненський ОІППО, 2012 – С. 10-15.
  4. Гладуш, В. А. Післядипломна педагогічна освіта – актуальна проблема інтегрованої форми навчання [Текст] / В. А. Гладуш // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі в світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції; 21-22 листопада 2012 року. – К. : ВМУРоЛ "Україна", 2012. – С. 74-76.
  5. Гладуш, В. А. Інноваційні форми підвищення кваліфікації корекційних педагогів [Текст] / В. А. Гладуш // Актуальні проблеми ортопедагогіки і ортопсихології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; 1-2 листопада 2012 року. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012.
  6. Гладуш, В. А. Підвищення кваліфікації дефектологів ПМПК : історичний аспект [Текст] / В. А. Гладуш // Мультидисциплінарний підхід як методологічна основа інклюзивного навчання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; 20-21 листопада 2012 року. − Дніпропетровськ : Свідлер А. Л., 2012. – С. 137-146.
  7. Гладуш, В. А. К вопросу готовности педагогов к инклюзивному образованию в Украине [Текст] / В. А. Гладуш // Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья : материалы региональной научно-практической конференции; 20 декабря 2012 года. − Белгород : ИПЦ "Политерра", 2012. – С. 14-16.
  8. Gladush, V. Pedagogical reading as a form of pedagogical training of defectology staff in Ukraine: historical experience / V. Gladush // Матеріали 8-ї Міжнародної науково-практичної конференції; 17-25 грудня 2012. – (Серія "Педагогічні науки"). Т. 25. – Софія : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2012. – С. 77-79.
  9. Гладуш, В. А. Внесок академіка В.М. Синьова та його наукової школи у професійне становлення фахівців корекційної освіти [Текст] / В. А. Гладуш // Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Соціально-педагогічна". – Кам’янець-Подільський, 2013. – Випуск 23. – С. 29-39.
  10. Гладуш, В. А. Внесок академіка В.І. Бондаря та його наукової школи у розвиток дефектологічної науки та вдосконалення практики спеціальної школи [Текст] / В. А. Гладуш // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія 19. "Корекційна педагогіка і спеціальна психологія". – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – № 24. – С. 46-50.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2202