↑ Return to Автори

Print this Сторінка

Г

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=226

ГАВРИЛОВА Олена Вікторівна

Олена Вікторівна Гаврилова –  викладач технікуму Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, аспірант лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання АПН України Коло наукових інтересів: самовиховання особистості,  виховання юного  покоління, скаутський рух. Олена Вікторівна має такі публікації: 1. Гаврилова О.В. Становлення скаутського руху на Україні / Гаврилова Олена Вікторівна // Наукові праці. – Т.46. – Вип. 33: Педагогічні науки. …

View page »

ГАВРИЛЮК Валерій Юрійович

Валерій Юрійович Гаврилюк – завідувач відділу позашкільної освіти, викладач кафедри філо­софії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу «Академія неперервної освіти». Коло наукових і професійних інтересів: педагогічні умови формування творчої активності вихованців позашкіль­них навчальних закладів; національно-патріотичне вихо­вання дітей та учнів­ської молоді засобами позашкільної освіти; формування інфор­маційно-освіт­нього середовища позашкільних навчальних закладів Київщини. В.Ю. Гаврилюк – автор …

View page »

ГАВРИШ Римма Леонідівна

Римма Леонідівна Гавриш – доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, кандидат історичних наук, доцент. Коло наукових інтересів: історія розвитку освіти; управління якістю діяльності навчальних закладів; знаннєвий менеджмент у системі післядипломної педагогічної освіти. Римма Леонідівна є автором і співавтором низки публікацій: 1. Гавриш Р.Л. Тренінг як модель ефективного навчання / …

View page »

ГАЛІЦАН Ольга Анатоліївна

Ольга Анатоліївна Галіцан – викладач та аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів – проблеми педагогіки вищої школи, удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів, формування професійно значущих якостей особистості майбутніх учителів; проблеми підвищення професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів, формування педагогічної фасилітації студентів у процесі навчання у ВНЗ. Ольга Анатоліївна є автором …

View page »

ГАЛИЦЬКА Тетяна Станіславівна

Тетяна Станіславівна Галицька народилася 28 березня 1979 року в місті Фастові Київської області. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практичний психолог в закладах освіти». З 2004 року працює практичним психологом у Києво-Святошинській районній класичній гімназії (адреса: 08153, Київська обл., м. Боярка, вул. Сєдова, 7). Досліджує питання значення психологічного аспекту комунікативних умінь та навичок обдарованих …

View page »

ГАЛЬЧЕНКО Вікторія Миколаївна

Вікторія Миколаївна Гальченко – доцент кафедри психології та педагогіки Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук. Коло наукових інтересів: дослідження особливостей прояву творчості та винахідливості дошкільників, дитяча словотворчість, соціалізація особистості, особливості спілкування в малих соціальних групах, сімейна психологія.  В. М. Кальченко – автор 25 наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології, …

View page »

ГАРАЩЕНКО Лариса Василівна

Лариса Василівна Гаращенко – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: питання підготовки педагогів дошкільної освіти до здоров’язбережувальної діяльності.   Лариса Василівна є автором і співавтором таких публікацій: Гаращенко Л. В. Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку / Л. В. Гаращенко // Молодий вчений. –  2017. – …

View page »

ГАРБУЗА Тетяна Віталіївна

Тетяна Віталіївна Гарбуза – аспірантка лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів – впровадження інформаційних технологій як засобу формування іншомовної комунікативної компетенції студентів; система дистанційної освіти Великої Британії.

View page »

ГАРГАЙ Віктор Богданович

Вiктор Богданович Гаргай – професор кафедри психології, педагогіки вищої школи, теорії і методики професійної освіти Недержавної освітньої установи вищої професійної освіти "Сибірський незалежний інститут", доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, підвищення кваліфікації працівників освіти, інноваційна освіта. Вiктор Богданович є автором і співавтором таких публікацій  (за останні 5 років): 1. Гаргай, В.Б. Актуальные …

View page »

ГВОЗДІЙ Світлана Петрівна

Світлана Петрівна Гвоздій – завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія та методика професійної освіти, навчання студентів питанням безпечної життєдіяльності, формування культури безпечної життєдіяльності, удосконалення методики викладання дисциплін з безпеки. Світлана Петрівна є автором таких публікацій: Гвоздій С.П. Освітянські підходи до збереження …

View page »

ГЕРАСИМОВА Ірина Геннадіївна

Ірина Геннадіївна Герасимова – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – гендерний підхід до професійної підготовки фахівців, формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери. Ірина Геннадіївна є автором таких видань і публікацій: Герасимова І.Г. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : монографія / …

View page »

ГИРИЛОВСЬКА Ірина Вікторівна

Ірина Вікторівна Гириловська народилася в 1974 році в м.  Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського за спеціальністю "Математика та основи інформатики". Працює науковим співробітником лабораторії "Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО" Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сфера наукових інтересів І.В. Гириловської: розроблення методичних засад оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників у контексті регіональних і …

View page »

ГЛАДУШ Віктор Антонович

Віктор Антонович Гладуш –перший проректор –  проректор з науково-педагогічної  та навчальної роботи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів – історія педагогіки, післядипломна педагогічна освіта дефектологів, інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інклюзивна освіта. Віктор Антонович має такі авторські публікації та видання: Гладуш, В. А. …

View page »

ГЛОБЕЦЬ Ольга Михайлівна

  Ольга Михайлівна Глобець – заступник директора з виховної роботи Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Київської області. Питання, які досліджує О.М.Глобець, – соціалізація та інтеграція випускників інтернатного закладу, формування в учнів життєзнавчих і життєтворчих компетенцій. Ольга Михайлівна є автором та співавтором низки публікацій із питань формування життєвої компетентності вихованців шкіл-інтернатів.

View page »

ГОРАШ Катерина Вікторівна

Катерина Вікторівна Гораш – старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: освітня інноватика, інноваційний менеджмент, інноваційні технології в освіті. Катерина Вікторівна є автором та співавтором таких публікацій упродовж останнього часу: Інтеграція освітньої інноваційної програми "Intel® Навчання для майбутнього" в освіту України : стан …

View page »

ГОРДІЄНКО Варвара Ігорівна

Гордієнко Варвара Ігорівна  народилась 17 грудня 1958 року в м. Білій Церкві Київської області. У 2004 році   закінчила  Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» і здобула кваліфікацію  магістра комп'ютерних наук за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень». З 1998 року працює викладачем кафедри інформаційних технологій і систем Білоцерківської філії Державної …

View page »

ГОРОБЕЦЬ Сергій Миколайович

Сергій Миколайович Горобець – начальник інформаційного відділу, старший викладач кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем економічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, аспірант кафедри педагогіки  Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: – проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами комп'ютерно-орієнтованих технологій; –  застосування комп'ютерних програм моделювання стану економічного об’єкта; – можливості використання навчальних …

View page »

ГРАБОВИЙ Андрій Кирилович

Андрій Кирилович Грабовий –  доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання хімії в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, теорія та методика навчального хімічного експерименту. Андрій Кирилович підготував такі публікації та видання впродовж останніх років: …

View page »

ГРЕБЕНЧУК Тетяна Олександрівна

Гребенчук Тетяна Олександрівна народилася 5 вересня 1962 року в с. Тепениця Олевського району Житомирської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила  історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.  М.Горького за спеціальністю "Історія та суспільствознавство". Працювала вчителем історії та правознавства в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 м. Білої Церкви. З січня 2004 року – методист відділу роботи з …

View page »

ГРИБОК Ніна Миколаївна

Ніна Миколаївна Грибок – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Донбаського державного технічного університету. кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: проблема формування культури здоров’я особистості; формування культури здоров’я студентської молоді; формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, організація фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Ніна Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій: 1.  Грибок Н. М. Основи …

View page »

ГРИГОР’ЄВА Олена Володимирівна

  Олена Володимирівна Григор’єва – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук, доцент. Олена Володимирівна є автором і співавтором таких публікацій за останні 5 років: Григор’єва О.В. Інноваційне педагогічне середовище як фактор впливу на розвиток професійного вигорання вчителя / О.В. Григор’єва, А.І. Кушнір // Освітній простір. Глобальні, …

View page »

ГРИЗУН Людмила Едуардівна

Людмила Едуардівна Гризун – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент. У 1986 році закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького за фахом "Прикладна математика". У 2008 році завершила навчання в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Людмила Едуардівна – автор понад 80 наукових і науково-методичних публікацій, співавтором трьох …

View page »

ГРИЦЕНКО Андрій Петрович

Андрій Петрович Гриценко – директор Слоутського навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області, аспірант Бердянського державного педагогічного університету. Коло наукових інтересів: теорія і методика навчання історії, упровадження  ІКТ та використання інформаційних ресурсів у навчальному процесі. Андрій Петрович є автором таких публікацій за останні роки: Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у …

View page »

ГРИЦЕНКО Ніна Андріївна

Ніна Андріївна Гриценко – заступник директора з науково-методичної роботи  Переяслав-Хмельницького ліцею-інтернату. В 1985 році закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Географія". У 1983-2009 роках працювала в ЗОШ I-III ст. №2 м.Переяслава-Хмельницького на посаді вчителя географії; має вищу категорію, звання "Старший учитель". Очолювала методичну роботу вчителів географії та історії цього навчального закладу. У …

View page »

ГРУБА Таміла Леонідівна

Таміла Леонідівна Груба – доцент кафедри української мови та методик викладання, декан історико-філологічного факультету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: формування мовної особистості учнів профільної школи. Таміла Леонідівна має такі авторські публікації: Груба Т. Л. Інтеграція змісту навчання в системі формування мовної особистості / Т.Л. Груба // Наукові записки. …

View page »

ГРУДОК-КОСТЮШКО Марина Олександрівна

Марина Олександрівна Грудок-Костюшко – старший викладач кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Марина Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій і видань: 1. Грудок-Костюшко М.А. Игра как способ формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык / М.А. Грудок‑Костюшко  // Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого …

View page »

ГУБАШ Оксана Павлівна

Губаш Оксана Павлівна – старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка. Коло наукових інтересів – підготовка та перепідготовка вчителів іноземних мов, сучасні технології та методики навчання, психолого-педагогічні основи підготовки вчителя іноземної мови. Оксана Павлівна є учасницею спільного проекту Міністерства освіти України та Британської ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». …

View page »

ГУДИМА Володимир Миколайович

Гудима Володимир Миколайович – методист навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства. Має педагогічне звання "вчитель-методист", нагороджений знаком "Відмінник освіти України".  Організовує навчання вчителів з київщинознавства у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів та розробляє навчально-методичне забезпечення викладання даного варіативного курсу  в освітніх закладах області. Працює над проблемою впровадження ІКТ в навчальний процес. Є тренером з підготовки …

View page »

ГУЗАЛОВА Оксана Валеріївна

Оксана Валеріївна Гузалова –  викладач математики Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету, аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів – проблеми творчої діяльності студентів у технічних ВНЗ, питання сутності і способів розвитку творчого мислення студентів вищих технічних навчальних закладів. Оксана Валеріївна є автором таких публікацій: 1. Гузалова О.В. Розвиток творчого мислення …

View page »

ГУЗЬ Олена Іванівна

Гузь Олена Іванівна – доцент Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: навчання усного мовлення іноземної мови, використання відеофонограми у процесі навчання студентів іноземної мови. Автор низки публікацій: 1. Практичні аспекти використання відео в навчанні іноземної мови молодших школярів // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. – …

View page »

ГУМАНИЦЬКИЙ Дмитро Антонович

Гуманицький Дмитро Антонович народився в 1983 р. в м. Києві, де і здобув середню освіту. У 2000 р. вступив до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету  ім. Григорія Сковороди, який закінчив у 2004 р. і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки „Психологія” та здобув кваліфікацію "бакалавр", практичний психолог, соціальний педагог у закладах освіти, керівник хореографічних колективів. …

View page »

ГУМЕНЮК Ірина Болеславівна

Ірина Болеславівна Гуменюк – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів, методист центру методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради. Коло наукових інтересів: формування ключових компетентностей учнів на різних етапах навчання на уроках англійської мови; реалізація компетентнісного підходу в організації навчання в літніх мовних …

View page »

ГУСАК Валентина Миколаївна

Гусак Валентина Миколаївна – викладач кафедри педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: розвиток професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній педагогічній освіті. Валентина Миколаївна є автором таких публікацій: Гусак В.М. До проблеми генезису понять "компетенція" та "компетентність" / В. М. Гусак …

View page »

ГУСЕЙНОВА Ірада Мехтикули кизи

Ірада Мехтикули кизи Гусейнова – заступник Міністра освіти Азербайджанської Республіки,  доктор історичних наук, професор. У 1985 році закінчила історичний факультет Бакинського державного університету, у 1994 році захистила кандидатську дисертацію. З 2004 року Ірада Гусейнова – доктор історичних наук. Наукові інтереси: дослідження питань історії Кавказьких націй, регіональних і глобальних проблем освіти і науки; дослідження життя та діяльності історичних …

View page »

ГУТНИК Віра Дмитрівна

Віра Дмитрівна Гутник – директор  Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви, за  сумісництвом – завідуюча лабораторії позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Працює над проблемою інноваційних підходів до організації позашкільної освіти, морально-етичного виховання молоді та формування громадянина-патріота України. В.Д. Гутник автор таких публікацій: 1. Технологія впровадження педагогіки життєтворчості у …

View page »