Return to Автори

Г

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=226

ГАВРИЛОВА Олена Вікторівна

Олена Вікторівна Гаврилова –  викладач технікуму Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, аспірант лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання АПН України Коло наукових інтересів: самовиховання особистості,  виховання юного  покоління, скаутський рух. Олена Вікторівна має такі публікації: 1. Гаврилова О.В. Становлення скаутського руху на Україні / Гаврилова Олена Вікторівна // Наукові праці. – Т.46. – Вип. 33: Педагогічні науки. …

ГАВРИЛЮК Валерій Юрійович

Валерій Юрійович Гаврилюк – завідувач відділу позашкільної освіти, викладач кафедри філо­софії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу «Академія неперервної освіти». Коло наукових і професійних інтересів: педагогічні умови формування творчої активності вихованців позашкіль­них навчальних закладів; національно-патріотичне вихо­вання дітей та учнів­ської молоді засобами позашкільної освіти; формування інфор­маційно-освіт­нього середовища позашкільних навчальних закладів Київщини. В.Ю. Гаврилюк – автор …

ГАВРИШ Наталія Василівна

Наталія Василівна Гавриш – провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів: актуальні проблеми дошкільної освіти, професійна підготовка педагогів дошкільної освіти, соціалізація дітей дошкільного віку, дошкільна лінгводидактика. Наталія Василівна є автором та співавтором таких останніх публікацій і видань: Havrysh N. …

ГАВРИШ Римма Леонідівна

Римма Леонідівна Гавриш – доцент кафедри менеджменту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, кандидат історичних наук, доцент. Коло наукових інтересів: історія розвитку освіти; управління якістю діяльності навчальних закладів; знаннєвий менеджмент у системі післядипломної педагогічної освіти. Римма Леонідівна є автором і співавтором низки публікацій: 1. Гавриш Р.Л. Тренінг як модель ефективного навчання / …

ГАЛІЦАН Ольга Анатоліївна

Ольга Анатоліївна Галіцан – викладач та аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів – проблеми педагогіки вищої школи, удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх учителів, формування професійно значущих якостей особистості майбутніх учителів; проблеми підвищення професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів, формування педагогічної фасилітації студентів у процесі навчання у ВНЗ. Ольга Анатоліївна є автором …

ГАЛИЦЬКА Тетяна Станіславівна

Тетяна Станіславівна Галицька народилася 28 березня 1979 року в місті Фастові Київської області. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практичний психолог в закладах освіти». З 2004 року працює практичним психологом у Києво-Святошинській районній класичній гімназії (адреса: 08153, Київська обл., м. Боярка, вул. Сєдова, 7). Досліджує питання значення психологічного аспекту комунікативних умінь та навичок обдарованих …

ГАЛЬЧЕНКО Вікторія Миколаївна

Вікторія Миколаївна Гальченко – доцент кафедри психології та педагогіки Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук. Коло наукових інтересів: дослідження особливостей прояву творчості та винахідливості дошкільників, дитяча словотворчість, соціалізація особистості, особливості спілкування в малих соціальних групах, сімейна психологія.  В. М. Кальченко – автор 25 наукових публікацій з проблем педагогічної та вікової психології, …

ГАРАЩЕНКО Лариса Василівна

Лариса Василівна Гаращенко – старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів становлять питання підготовки педагогів дошкільної освіти до здоров’язбережувальної діяльності.  Лариса Василівна має такі авторські публікації: Harashchenko, Larysa, Komarovska, Oksana, Маtviienko, Olena, Ovsiienko, Liudmyla, Pet'ko, Lyudmila, Shcholokova, Olga, Sokolova, Olga (2019). Models of corporate …

ГАРБУЗА Тетяна Віталіївна

Тетяна Віталіївна Гарбуза – аспірантка лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів – впровадження інформаційних технологій як засобу формування іншомовної комунікативної компетенції студентів; система дистанційної освіти Великої Британії.

ГАРГАЙ Віктор Богданович

Вiктор Богданович Гаргай – професор кафедри психології, педагогіки вищої школи, теорії і методики професійної освіти Недержавної освітньої установи вищої професійної освіти "Сибірський незалежний інститут", доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, підвищення кваліфікації працівників освіти, інноваційна освіта. Вiктор Богданович є автором і співавтором таких публікацій  (за останні 5 років): 1. Гаргай, В.Б. Актуальные …

ГВОЗДІЙ Світлана Петрівна

Світлана Петрівна Гвоздій – завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія та методика професійної освіти, навчання студентів питанням безпечної життєдіяльності, формування культури безпечної життєдіяльності, удосконалення методики викладання дисциплін з безпеки. Світлана Петрівна є автором таких публікацій: Гвоздій С.П. Освітянські підходи до збереження …

ГЕРАСИМОВА Ірина Геннадіївна

Ірина Геннадіївна Герасимова – доцент кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – гендерний підхід до професійної підготовки фахівців, формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери. Ірина Геннадіївна є автором таких видань і публікацій: Герасимова І.Г. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної сфери : монографія / …

ГИРИЛОВСЬКА Ірина Вікторівна

Ірина Вікторівна Гириловська народилася в 1974 році в м.  Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П.Затонського за спеціальністю "Математика та основи інформатики". Працює науковим співробітником лабораторії "Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО" Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сфера наукових інтересів І.В. Гириловської: розроблення методичних засад оцінювання якості підготовки кваліфікованих робітників у контексті регіональних і …

ГЛІНЧУК Юлія Олександрівна

Юлія Олександрівна Глінчук  –  доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: працеохоронні концепти проектування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти; формування фахової працеохоронної компетентності студентів педагогічних спеціальностей. Юлія Олександрівна є автором і співавтором таких публікацій: Глінчук Ю. До проблеми збереження психологічного здоров’я учнів …

ГЛАДУШ Віктор Антонович

Віктор Антонович Гладуш –перший проректор –  проректор з науково-педагогічної  та навчальної роботи Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України,  доктор педагогічних наук, професор. Коло наукових інтересів – історія педагогіки, післядипломна педагогічна освіта дефектологів, інноваційні форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інклюзивна освіта. Віктор Антонович має такі авторські публікації та видання: Гладуш, В. А. …

ГЛОБЕЦЬ Ольга Михайлівна

  Ольга Михайлівна Глобець – заступник директора з виховної роботи Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату Київської області. Питання, які досліджує О.М.Глобець, – соціалізація та інтеграція випускників інтернатного закладу, формування в учнів життєзнавчих і життєтворчих компетенцій. Ольга Михайлівна є автором та співавтором низки публікацій із питань формування життєвої компетентності вихованців шкіл-інтернатів.

ГОРАШ Катерина Вікторівна

Катерина Вікторівна Гораш – старший науковий співробітник лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: освітня інноватика, інноваційний менеджмент, інноваційні технології в освіті. Катерина Вікторівна є автором та співавтором таких публікацій упродовж останнього часу: Інтеграція освітньої інноваційної програми "Intel® Навчання для майбутнього" в освіту України : стан …

ГОРДІЄНКО Варвара Ігорівна

Гордієнко Варвара Ігорівна  народилась 17 грудня 1958 року в м. Білій Церкві Київської області. У 2004 році   закінчила  Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» і здобула кваліфікацію  магістра комп'ютерних наук за фахом «Інтелектуальні системи прийняття рішень». З 1998 року працює викладачем кафедри інформаційних технологій і систем Білоцерківської філії Державної …

ГОРОБЕЦЬ Сергій Миколайович

Сергій Миколайович Горобець – начальник інформаційного відділу, старший викладач кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем економічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету, аспірант кафедри педагогіки  Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: – проблеми формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами комп'ютерно-орієнтованих технологій; –  застосування комп'ютерних програм моделювання стану економічного об’єкта; – можливості використання навчальних …

ГРАБОВИЙ Андрій Кирилович

Андрій Кирилович Грабовий –  доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання хімії в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, теорія та методика навчального хімічного експерименту. Андрій Кирилович підготував такі публікації та видання впродовж останніх років: …

ГРЕБЕНЧУК Тетяна Олександрівна

Гребенчук Тетяна Олександрівна народилася 5 вересня 1962 року в с. Тепениця Олевського району Житомирської області. Освіта вища педагогічна. Закінчила  історичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім.  М.Горького за спеціальністю "Історія та суспільствознавство". Працювала вчителем історії та правознавства в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 м. Білої Церкви. З січня 2004 року – методист відділу роботи з …

ГРИБОК Ніна Миколаївна

Ніна Миколаївна Грибок – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Донбаського державного технічного університету. кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: проблема формування культури здоров’я особистості; формування культури здоров’я студентської молоді; формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, організація фізичного виховання в спеціальних медичних групах. Ніна Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій: 1.  Грибок Н. М. Основи …

ГРИГОР’ЄВА Олена Володимирівна

  Олена Володимирівна Григор’єва – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук, доцент. Олена Володимирівна є автором і співавтором таких публікацій за останні 5 років: Григор’єва О.В. Інноваційне педагогічне середовище як фактор впливу на розвиток професійного вигорання вчителя / О.В. Григор’єва, А.І. Кушнір // Освітній простір. Глобальні, …

ГРИЗУН Людмила Едуардівна

Людмила Едуардівна Гризун – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент. У 1986 році закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького за фахом "Прикладна математика". У 2008 році завершила навчання в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Людмила Едуардівна – автор понад 80 наукових і науково-методичних публікацій, співавтором трьох …

ГРИЦЕНКО Андрій Петрович

Андрій Петрович Гриценко – директор Слоутського навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області, аспірант Бердянського державного педагогічного університету. Коло наукових інтересів: теорія і методика навчання історії, упровадження  ІКТ та використання інформаційних ресурсів у навчальному процесі. Андрій Петрович є автором таких публікацій за останні роки: Гриценко А.П. Механізм формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у …

ГРИЦЕНКО Ніна Андріївна

Ніна Андріївна Гриценко – заступник директора з науково-методичної роботи  Переяслав-Хмельницького ліцею-інтернату. В 1985 році закінчила Київський державний університет ім.. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Географія". У 1983-2009 роках працювала в ЗОШ I-III ст. №2 м.Переяслава-Хмельницького на посаді вчителя географії; має вищу категорію, звання "Старший учитель". Очолювала методичну роботу вчителів географії та історії цього навчального закладу. У …

ГРУБА Таміла Леонідівна

Таміла Леонідівна Груба – доцент кафедри української мови та методик викладання, декан історико-філологічного факультету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: формування мовної особистості учнів профільної школи. Таміла Леонідівна має такі авторські публікації: Груба Т. Л. Інтеграція змісту навчання в системі формування мовної особистості / Т.Л. Груба // Наукові записки. …

ГРУДОК-КОСТЮШКО Марина Олександрівна

Марина Олександрівна Грудок-Костюшко – старший викладач кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Марина Олександрівна є автором та співавтором таких публікацій і видань: 1. Грудок-Костюшко М.А. Игра как способ формирования коммуникативной компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык / М.А. Грудок‑Костюшко  // Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого …

ГУБАШ Оксана Павлівна

Губаш Оксана Павлівна – старший викладач кафедри англійської філології та перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка. Коло наукових інтересів – підготовка та перепідготовка вчителів іноземних мов, сучасні технології та методики навчання, психолого-педагогічні основи підготовки вчителя іноземної мови. Оксана Павлівна є учасницею спільного проекту Міністерства освіти України та Британської ради в Україні «Шкільний вчитель нового покоління». …

ГУДИМА Володимир Миколайович

Гудима Володимир Миколайович – методист навчально-методичного кабінету регіонального краєзнавства. Має педагогічне звання "вчитель-методист", нагороджений знаком "Відмінник освіти України".  Організовує навчання вчителів з київщинознавства у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів та розробляє навчально-методичне забезпечення викладання даного варіативного курсу  в освітніх закладах області. Працює над проблемою впровадження ІКТ в навчальний процес. Є тренером з підготовки …

ГУЗАЛОВА Оксана Валеріївна

Оксана Валеріївна Гузалова –  викладач математики Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету, аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів – проблеми творчої діяльності студентів у технічних ВНЗ, питання сутності і способів розвитку творчого мислення студентів вищих технічних навчальних закладів. Оксана Валеріївна є автором таких публікацій: 1. Гузалова О.В. Розвиток творчого мислення …

ГУЗЬ Олена Іванівна

Гузь Олена Іванівна – доцент Міжрегіональної Академії Управління Персоналом, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: навчання усного мовлення іноземної мови, використання відеофонограми у процесі навчання студентів іноземної мови. Автор низки публікацій: 1. Практичні аспекти використання відео в навчанні іноземної мови молодших школярів // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К.: НПУ, 2004. – …

ГУМАНИЦЬКИЙ Дмитро Антонович

Гуманицький Дмитро Антонович народився в 1983 р. в м. Києві, де і здобув середню освіту. У 2000 р. вступив до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету  ім. Григорія Сковороди, який закінчив у 2004 р. і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки „Психологія” та здобув кваліфікацію "бакалавр", практичний психолог, соціальний педагог у закладах освіти, керівник хореографічних колективів. …

ГУМЕНЮК Ірина Болеславівна

Ірина Болеславівна Гуменюк – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів, методист центру методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Комунального закладу "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради. Коло наукових інтересів: формування ключових компетентностей учнів на різних етапах навчання на уроках англійської мови; реалізація компетентнісного підходу в організації навчання в літніх мовних …

ГУСАК Валентина Миколаївна

Гусак Валентина Миколаївна – викладач кафедри педагогіки й андрагогіки Комунального закладу «Житомирський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка. Коло наукових інтересів: розвиток професійної компетентності педагога-організатора в післядипломній педагогічній освіті. Валентина Миколаївна є автором таких публікацій: Гусак В.М. До проблеми генезису понять "компетенція" та "компетентність" / В. М. Гусак …

ГУСЕЙНОВА Ірада Мехтикули кизи

Ірада Мехтикули кизи Гусейнова – заступник Міністра освіти Азербайджанської Республіки,  доктор історичних наук, професор. У 1985 році закінчила історичний факультет Бакинського державного університету, у 1994 році захистила кандидатську дисертацію. З 2004 року Ірада Гусейнова – доктор історичних наук. Наукові інтереси: дослідження питань історії Кавказьких націй, регіональних і глобальних проблем освіти і науки; дослідження життя та діяльності історичних …

ГУТНИК Віра Дмитрівна

Віра Дмитрівна Гутник – директор  Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви, за  сумісництвом – завідуюча лабораторії позашкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Працює над проблемою інноваційних підходів до організації позашкільної освіти, морально-етичного виховання молоді та формування громадянина-патріота України. В.Д. Гутник автор таких публікацій: 1. Технологія впровадження педагогіки життєтворчості у …