Return to Г

ГРИГОР’ЄВА Олена Володимирівна

 

HrihorievaОлена Володимирівна Григор’єва – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, кандидат біологічних наук, доцент.

Олена Володимирівна є автором і співавтором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Григор’єва О.В. Інноваційне педагогічне середовище як фактор впливу на розвиток професійного вигорання вчителя / О.В. Григор’єва, А.І. Кушнір // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал. – Чернівці : Черемош, 2015. – Випуск 19. – С. 75–80.
  2. Григор’єва О.В. Ціннісні орієнтації вчителів, що працюють в системі модульно-розвивального навчання / О.В. Григор’єва, А.І. Кушнір // Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти : науково-методичний журнал. – Чернівці : Черемош, 2015. – Випуск 19. – С. 75-80.
  3. Григор’єва О.В. Особистісні характеристики педагога як умова його інноваційної діяльності / Григор’єва О.В., Кушнір А.І.,  Матвійчина С.В. // Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в сучасній освіті : електронний збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Чернівці, 27 жовтня 2016 р.). – Чернівці, 2016.
  4. Григор’єва О.В. Реалізація патріотичного виховання засобами екологічної освіти / О.В. Григор’єва // Громадянське і патріотичне виховання в сучасному освітньому просторі України : проблеми і перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 12 травня 2016 р.). –  Чернівці,  2016. – С. 53–56.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=441