Return to Г

ГРАБОВИЙ Андрій Кирилович

Андрій Кирилович Грабовий –  доцент кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання хімії в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, теорія та методика навчального хімічного експерименту.

Андрій Кирилович підготував такі публікації та видання впродовж останніх років:

  1. Грабовий А. К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12-річній школі : наук.-метод. посібн. [для студентів та вчителів хімії] / А. К. Грабовий. – Черкаси : Вид. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 300 с.
  2. Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як метод пізнання / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 2. – С. 18–21.
  3. Грабовий А. К. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах : монорафія / А. К. Грабовий. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. – 376 с.
  4. Грабовий А. Ефективність методики оновленого шкільного хімічного експерименту / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 31–35.
  5. Грабовий А. Навчально-методичний комплект зі шкільного хімічного експерименту / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 19–21.
  6. Грабовий А. Хімічний експеримент ужиткового характеру / Андрій Грабовий // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С.32–34.
  7. Грабовий А. К. Учебный химический эксперимент в теории и практике обучения / А. К. Грабовый // Химия в школе. – 2013. – № 9. – С. 74–79.
  8. Грабовий А. Модернізація хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах / Андрій Грабовий // Рідна школа. – 2013. – № 11. – С. 31–35.
  9. Грабовий А. К. Методика підготовки майбутніх вчителів хімії до організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах / А. К. Грабовий // Вісник Черкаського  університету. –Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – № 32. –  Серія "Педагогічні науки". – С. 29–35.
  10. Грабовий А. Хімічний експеримент у ЗНЗ : обґрунтування підходів та напрямів оновлення / Андрій Грабовий // Рідна школа. – 2014. – № 1–2. –  С. 40–44.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2569