Return to Г

ГРУБА Таміла Леонідівна

gruba fotoТаміла Леонідівна Груба – доцент кафедри української мови та методик викладання, декан історико-філологічного факультету, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: формування мовної особистості учнів профільної школи.

Таміла Леонідівна має такі авторські публікації:

  1. Груба Т. Л. Інтеграція змісту навчання в системі формування мовної особистості / Т.Л. Груба // Наукові записки. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – Вип. 40. – (Серія  "Філологічна"). – С. 185–188.
  2. Груба Т.Л. Жанр есе у лінгводидактичному вимірі / Т. Л. Груба //  Психолого-педагогічні основи гуманізації нав.-вих. процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. – № 2 (12). – Рівне : РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2014. – С. 45–52.
  3. Груба Т. Контроль у компетентнісній парадигмі сучасної лінгводидактики / Таміла Груба // Українська мова й література в школах України. – 2015. – № 9. – С. 27–29.
  4. Груба Т. Л. Формування полікультурної компетентності учнів профільної школи засобами тексту / Т.Л. Груба // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. проф. А. Л. Ситченка. – 2015. – № 4 (51), грудень. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 63–67.
  5. Груба Т.Л. Засвоєння учнями профільних класів правил мовленнєвого етикету як основа успішної соціалізації / Т.Л. Груба // Методичні студії : збірник наук.-метод. праць / укл. М. Вінтонів. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015 – Вип. 4. – С. 187–195.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4046