Return to Г

ГАВРИЛЮК Валерій Юрійович

gavrilukВалерій Юрійович Гаврилюк – завідувач відділу позашкільної освіти, викладач кафедри філо­софії освіти та управління Комунального вищого навчального закладу «Академія неперервної освіти».

Коло наукових і професійних інтересів: педагогічні умови формування творчої активності вихованців позашкіль­них навчальних закладів; національно-патріотичне вихо­вання дітей та учнів­ської молоді засобами позашкільної освіти; формування інфор­маційно-освіт­нього середовища позашкільних навчальних закладів Київщини.

В.Ю. Гаврилюк – автор та співавтор таких видань і публікацій:

  1. Гаврилюк В.Ю. Створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу : навчально-методичний посібник / В.Ю. Гаврилюк. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2016. – 48 с.
  2. Художньо-естетичне виховання творчої особистості засобами позашкільної освіти : методичний посібник / упорядн. В.Ю. Гаврилюк, Т.А. Слободянюк, А.А. Розумнюк ; КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2016. – 144 с.
  3. Формування навичок здорового способу життя у вихованців позашкіль­них навчальних закладів : навчально-методичний посібник / укладачі Ма­зун Ю.М., Гав­рилюк В.Ю. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 124 с.
  4. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у поза­шкільних навчальних закладах у процесі пошукової та дослідницької діяльності / В.Ю. Гаврилюк // Інноваційні соціально-педагогічні моделі розвитку творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності : збірник матеріалів науково-прак­­тичної конференції (24-26 вересня 2014, м. Вінниця). – Вінниця, 2014. – С. 25-33.
  5. Гаврилюк В.Ю. Сучасні підходи до патріотичного виховання дітей та юнацтва у позашкільних навчальних закладах / В.Ю. Гаврилюк // Патріотичне виховання громадян України – передумова розвитку державності : збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 лютого 2013 року, 26 березня 2013 року) / за наук. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 144-147.
  6. Гаврилюк В.Ю. Інформаційно-навчальне середовище як засіб формування творчої активності педагогічних працівників і вихованців позашкільних навчальних закладів / В.Ю. Гаврилюк // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти: тези науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В.В. Олійника, Н.І. Клокар, М.В. Кухарєва. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – С. 206-208.
  7. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у позашкільних навчальних закладах: теоретичний аспект / В.Ю. Гаврилюк // Позашкільна освіта Київщини: стратегії, інновації, практика : матеріали обласної науково-практичної конференції «Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи позашкільної освіти Київщини» (13 березня 2012 року, м. Київ). – Біла Церква : КЗ КОР «ЦТДЮК», 2012. – С. 138-148.
  8. Гаврилюк В.Ю. Навчальна програма з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Юні дослідники-краєзнавці» / В.Ю. Гаврилюк // Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму : збірник / укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015. – С. 122-144.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=722