Return to Г

ГРИБОК Ніна Миколаївна

Ніна Миколаївна Грибок – доцент кафедри фізичного виховання та спорту Донбаського державного технічного університету. кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: проблема формування культури здоров’я особистості; формування культури здоров’я студентської молоді; формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, організація фізичного виховання в спеціальних медичних групах.

Ніна Миколаївна є автором та співавтором таких публікацій:

1.  Грибок Н. М. Основи формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання /  Н. М. Грибок // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 20 (73). – С. 376–382.

2. Грибок Н. М. Місце здоров’я студентів спеціальної медичної групи в ієрархії життєвих цінностей / Н. М. Грибок // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці : зб. тез І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (21 – 28 лют. 2011 р.). – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 40–42.

3. Грибок Н. М. Організація наукової діяльності студентів в процесі фізичного виховання як важлива умова формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок // Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011(07‑15 listopada 2011 r.) : мaterialy VII Miedzynar. nauk.-prakt. konf. – Vol. 26. Pedagogiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia, 2011. – S. 23–25.

4. Грибок Н. М. Організація самостійної роботи з фізичного виховання у контексті формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок // Бьдещите изследвания : материали за 8-а междунар. практ. конф. – Т. 18. Педагогически науки. – София : Бял ГРАД-БГ” ООД, 2012. – C. 3–5.

5. Грибок Н. М. Застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Н. М. Грибок // Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (29‑30 лист. 2012 р.). – Луганськ, 2012. – C. 69–74.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=436