Return to Г

ГРИЗУН Людмила Едуардівна

Людмила Едуардівна Гризун – професор кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор педагогічних наук, доцент.

У 1986 році закінчила Харківський державний університет імені О.М.Горького за фахом "Прикладна математика". У 2008 році завершила навчання в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Людмила Едуардівна – автор понад 80 наукових і науково-методичних публікацій, співавтором трьох навчальних посібників із програмування.

Коло наукових інтересів: формування вищої професійної освіти на засадах інтеграції наукових знань, проектування електронних засобів навчання, прикладні аспекти штучного інтелекту щодо їх застосування у педагогіці вищої школи, проблеми та засоби мобільного навчання тощо.

Основні наукові праці Л.Е.Гризун:

1. Гризун, Л. Е. Практичне застосування моделі представлення знань на основі фреймів при побудові теоретичної моделі модульної структури навчальної дисципліни / Л. Е. Гризун // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., 14-16 листопада 2007 р., Луганськ. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – С. 91-93.

2. Гризун, Л. Е. Принципи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань / Л. Е. Гризун // Пошуки важелів підвищення якості вищої освіти : зб. наук. праць / за заг. ред. Гребенюка Г.Є. – Харків : Стиль-Іздат, 2008. – С. 70-82.

3. Гризун, Л. Е. Практичні аспекти проектування модульної структури навчальної дисципліни  / Л. Е Гризун // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / за заг. ред. академіка І.Ф.Прокопенка, чл.-кор. В.І.Лозової. – Харків  : ХНПУ, 2007. – Вип. 32. – С. 55-66.

4. Гризун, Л. Е. Практичне застосування моделі представлення знань на основі фреймів при побудові теоретичної моделі модульної структури навчальної дисципліни / Л. Е. Гризун // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ : Альма-матер, 2007. – №21 (137). – Ч. 1. – С. 71-76.

5. Гризун, Л. Е. Місце модульної структури навчальної дисципліни в базі знань інформаційно-методичної системи "ВНЗ" / Л. Е. Гризун // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Луганськ : Альма-матер, 2008. – №18 (157). – С. 20-26.

6. Гризун, Л. Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни : монографія / Л.Е. Гризун // Харк. нац. пед. ун-т      ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – 302  с.

7. Гризун, Л.Е. Інформаційна технологія проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань [Електронний ресурс] / Л.І. Білоусова, Л.Е. Гризун // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №4 (18). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em18/content/10bliiks.htm.

8. Гризун, Л.Е. Проблеми модульного структурування навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань / Л.І. Білоусова, Л.Е. Гризун // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 8. – С. 18-23.

9. Гризун, Л.Е. Науково-практичні аспекти створення і впровадження електронного підручника для вищої школи [Електронний ресурс] / Л.І.Білоусова, Л.Е.Гризун // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №2 (28). – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

10. Гризун, Л.Е. Інформаційна технологія проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань [Електронний ресурс] / Л.І. Білоусова, Л.Е. Гризун // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №4 (18). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em18/content/10bliiks.htm.

11. Гризун, Л.Е. Науково-практичні аспекти створення і впровадження електронного підручника для вищої школи [Електронний ресурс] / Л.І.Білоусова, Л.Е.Гризун // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №2 (28). – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

12. Гризун, Л.Е. Розвиток навчально-пізнавальної активності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу за умов їх структурування на засадах інтеграції знань / Л.Е.Гризун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ, 2012.– Вип.37. – С. 60-69.

13. Гризун, Л.Е. Комп’ютерні динамічні моделі  як інструмент підтримки дослідницького підходу у навчанні математики старшокласників / Л.Е.Гризун // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – 6 (102). – С. 17-22.

14. Гризун, Л.Е. Розв’язання алгоритмічних задач на графах як компонент формування алгоритмічної культури майбутнього вчителя інформатики [Електронний ресурс] / Л.Е.Гризун, С.С.Ножка // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №3 (29) – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.

15. Гризун, Л.Е. Дидактичний потенціал мобільного навчання / Л.Е. Гризун // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки". – Луганськ : ВДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. – № 15 (250). – Ч. 2. – С.16-21.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=444