↑ Return to Ш

Print this Сторінка

ШЕВЧЕНКО Віктор Леонтійович

Віктор Леонтійович Шевченко – докторант Інституту ПТО НАПН України, кандидат військових наук, доцент.

Народився на Київщині. Вихованець загальноосвітньої  школи с. Борова Фастівського району. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.  Alma  mater  його  вищої  військової  освіти – Військово-повітряна академія ім. Ю.О.Гагаріна.

Службу проходив у вищих військових навчальних закладах, професійне зростання – від льотчика-інструктора до першого заступника начальника Харківського інституту льотчиків з навчальної та наукової роботи. Головним змістом військової діяльності було навчання курсантів польотам на бойових реактивних літаках винищувальної авіації.

Основними напрямами наукової діяльності є такі: проблеми дидактики і методики професійної підготовки, дидактичне проектування автоматизованих систем професійної підготовки, методика застосування тренажерних комплексів і систем професійної підготовки.

Автор більше чотирьох десятків наукових статей, науково-методичних видань та посібників.

За головними напрямами досліджень за останні п’ять років опубліковано:

1. Проблеми модернізації та створення тренажно-моделювальних комплексів військового призначення // Наука і оборона. – 2002. – №1. – C.32 – 39.

2. Методологічні засади створення інтегрованої навчально-тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ // Наука і оборона. – 2002. – №2 – С.29 – 35.

3. Дидактичні засади загально-технічних і програмно-математичних рішень сучасних навчально-тренувальних систем військового призначення. // Наука і оборона. – 2002. – №4.  – С.31 – 35.

4. Дидактичні засади створення автоматизованих систем навчання: Матеріали наукової сесії, присвяченої 10-річчю АПН України. – К., 2002.

5. Дидактика деяких парадигм професійно орієнтованих дистанційних курсів // Професійно-технічна освіта – 2004. –  №3. – С.9-12.

6. Дидактична проблематика логопедії в сучасних комп’ютерних технологіях // Дефектологія. – 2004. – №3. – С. 16 – 19.

7. Компьютерные технологии в контексте проблем коррекционной педагогики //  Механизмы внедрения новых направлений науки и технологий в систему образования: Зборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – М., 2004.

8. Дистанционное профессиональное обучение: проблема  дидактического  и    программно-математического обеспечения //  Механизмы внедрения новых направлений науки и технологий в систему образования: Зборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – М., 2004.

9. Дидактика дистанційного навчання // Професійно-технічна освіта. – 2005. – №1. – С. 44-51.

10. Зміст підготовки педагогічних кадрів щодо проектування професійно орієнтованих дистанційних засобів та використання комп’ютерних педагогічних технологій у навчальному процесі // Вісник післядипломної освіти: Зб. наук. праць. – Вип. 3.  – К.: Міленіум, 2005. – C.210-222.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2223