Return to Автори

Ш

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=266

ШІНДЕР Ірина Дмитрівна

Ірина Дмитрівна Шіндер – магістрантка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

ШАФРАНСЬКА Тетяна Юріївна

Тетяна Юріївна Шафранська – викладач фармацевтичних дисциплін  Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету. Коло наукових інтересів: професійна фармацевтична освіта;  фармацевтична деонтологія; формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів. Тетяна Юріївна є автором таких публікацій: Шафранська Т. Ю. Основні дефініції деонтологічної культури майбутніх фармацевтів / Т. Ю. Шафранська // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2016. – Вип. 2 (84). – С. 129–134. – Режим …

ШАХНЕНКО В’ячеслав Іванович

В’ячеслав Іванович Шахненко, доцент кафедри валеології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, кандидат педагогічних наук, доцент. З 1975 року по 1982 рік працював директором середньої школи на Кіровоградщині. Пізніше – на посаді старшого викладача, а потім доцента кафедри педагогіки Кіровоградського педагогічного інституту, досліджував педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського. З 1985 року вивчає питання покращення здоров’я учнів у навчально-виховному …

ШАХРАЙ Валентина Михайлівна

Валентина Михайлівна Шахрай – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії виховання в сім’ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем виховання НАПН України. Сфера наукових інтересів – теорія і методика виховання, соціальна педагогіка, соціальна робота. Валентина Михайлівна є автором таких публікацій за останні 5 років: Шахрай В. М. Формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами …

ШВЕЦЬ Оксана Вікторівна

Оксана Вікторівна Швець – асистент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Коло наукових інтересів: освіта, виховання та навчання дітей дошкільного віку та учнів початкових класів;  професійна підготовка вихователів дітей дошкільного віку до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності; методики роботи з поетичними творами для дітей …

ШЕВЕЛЬ Борис Олександрович

Борис Олександрович Шевель – старший викладач кафедри машинознавства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Коло наукових інтересів: інформатизація освіти. Борис Олександрович є автором та співавтором таких публікацій: 1. Шевель Б.О. Особливості впровадження дистанційного навчання в систему сучасної педагогічної освіти / Б.О. Шевель // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2007. – …

ШЕВЦІВ Зоя Михайлівна

Зоя Михайлівна Шевців – доцент кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: теорія (дидактика) навчання, соціально-педагогічна діяльність, соціальна робота, корекційна педагогіка, інклюзивна педагогіка. Зоя Михайлівна є автором таких публікацій за останні 5 років: Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової …

ШЕВЧЕНКО Антоніна Михайлівна

Антоніна Михайлівна Шевченко – завідувач кабінету педагогічних інновацій Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат психологічних наук. Коло інтересів А. М. Шевченко: організаційна та економічна психологія, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Антоніна Михайлівна – автор і співавтор понад 60 публікацій, навчально-методичних посібників для директорів, заступників директорів, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних …

ШЕВЧЕНКО Віктор Леонтійович

Віктор Леонтійович Шевченко – докторант Інституту ПТО НАПН України, кандидат військових наук, доцент. Народився на Київщині. Вихованець загальноосвітньої  школи с. Борова Фастівського району. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків.  Alma  mater  його  вищої  військової  освіти – Військово-повітряна академія ім. Ю.О.Гагаріна. Службу проходив у вищих військових навчальних закладах, професійне зростання – від льотчика-інструктора до першого …

ШЕВЧЕНКО Світлана Михайлівна

Шевченко Світлана Михайлівна народилася 18 червня 1965 р. в м. Дніпропетровську. Освіта вища педагогічна. Закінчила історико-юридичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. В.П.Задонського та Республіканські заочні курси іноземних мов відділення англійської мови з правом викладання в загальноосвітніх школах, дошкільних та позашкільних установах. Працювала вчителем історії та права у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 м. Білої …

ШЕГЕДА Валентина Степанівна

Валентина Степанівна Шегеда – учитель початкових класів Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського, має вищу кваліфікаційну категорію, старший учитель. Коло інтересів: ігрові технології навчання в початкових класах, групові форми організації в навчанні дітей. Валентина Степанівна – авторські таких публікацій: Шегеда В. С. Використання особистісно-діяльнісного підходу навчання для розвитку учнів / В. С. Шегеда // …

ШЕГЕДА Антон Федорович

Антон Федорович Шегеда – завідувач лабораторії упровадження освітніх інновацій Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: технологія проведення моніторингових досліджень, кваліметрія. Антон Федорович має такі авторські та у співавторстві публікації й видання: Управління загальноосвітнім навчальним закладом в сучасних умовах : методичні рекомендації / за заг. ред. …

ШИНКАР Тетяна Юріївна

Тетяна Юріївна Шинкар – викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

ШОВКОВИЙ В’ячеслав Миколайович

В’ячеслав Миколайович Шовковий – доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси В’ячеслава Миколайовича: методика викладання класичних мов, давньогрецька текстологія, лінгвокультурологія, історія мови, основи праіндоєвропеїстики. Останні публікації В.М. Шовкового: Шовковий В. М. Відбір лексичного матеріалу для навчання фахівців з давньогрецької мови / В. М. Шовковий …