Return to Ш

ШЕВЦІВ Зоя Михайлівна

SHEVCIVЗоя Михайлівна Шевців – доцент кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: теорія (дидактика) навчання, соціально-педагогічна діяльність, соціальна робота, корекційна педагогіка, інклюзивна педагогіка.

Зоя Михайлівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Шевців З. М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.
  2. Шевців З. М. Технологія аналізу уроку : методичні рекомендації до вивчення курсу «Дидактика» / З. М. Шевців. – Рівне : РДГУ, 2012. – 50 с.
  3. Шевців З. М. Логічні схеми до вивчення курсу «Дидактика» : методичні рекомендації / З. М. Шевців. – Рівне : РДГУ, 2012. – 57 с.
  4. Шевців З. М. Робочий зошит з педагогічної практики (3 курс) : методичні рекомендації / уклад. З. М. Шевців, К. І. Дякевич. – Рівне : РДГУ, 2014. – 46 с.
  5. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 248 с.
  6. Шевців З. М. Теоретичні засади інклюзивної педагогіки / З. М. Шевців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : збірник наук. праць / Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56). – Ч. 1. – С. 152–155.
  7. Шевців З. М. Педагогічні умови формування інклюзивної готовності майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання / З. М. Шевців // Професійний розвиток педагога : матеріали ІІІ науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасний вчитель початкової школи : актуальні тенденції та пріоритети". – Рівне, 2016. – С. 96–100.
  8. Шевців З. М. Індивідуальна траєкторія навчання студента як умова формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали XXХІI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 74–77.
  9. Шевців З. М. Використання здоров’язберігаючих технологій при формуванні соціальної компетентності молодших школярів в інклюзивній школі / З. М. Шевців // Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології : реалії і перспективи : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (24 листопада 2016 року) / гол. ред. Л. М. Рибалко. – Полтава : Полтавський НТУ імені Юрія Кондратюка, 2016. – С. 45–47.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4405