↑ Return to О

Print this Сторінка

ОНОФРІЙЧУК Лілія Олегівна

Лілія Олегівна Онофрійчук – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – дошкільна педагогіка, підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності, підготовка майбутніх вихователів до управлінської діяльності.

Лілія Олегівна є автором та співавтором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Онофрійчук Л. О. Роль куратора академічної групи у професійному становленні майбутнього фахівця / Л. О. Онофрійчук // Формування особистості майбутнього педагога : психолого-педагогічні аспекти : матеріали заочної науково-практичної конференції (Хмельницький,  24 грудня 2014 р.) /  [укл. Слюзко В.І., Павлушкіна О. В., Онищенко О. І. , Птащук І. В., Столярчук Л.Д.] / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 76–79.
  2. Онофрійчук Л.О. Моніторинг психічного розвитку дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу / Л. О. Онофрійчук // Наукові підходи до моніторингу якості дошкільної освіти : наук.-практ.  посібник / Авт.-упор. : Л. В. Зданевич, Л. С. Пісоцька, О. С. Мисик. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 91–104.
  3. Онофрійчук Л.О. Педагогічна практика як засіб формування професійної компетентності майбутніх вихователів / Л.О. Онофрійчук // Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів : матер. методичного семінару (Хмельницький, 20 січн. 2015 р.) / за заг. ред. Н. В. Казакової. – Хмельницький : ФОП «О. М. Казаков», 2015. – С. 55–59.
  4. Онофрійчук Л.О. Проблема підготовки фахівців дошкільного профілю у системі ступеневої освіти / Л.О.Онофрійчук, М.С.Савченко // Десяті педагогічні читання пам'яті М.М.Дарманського: розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів : здобутки і перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. ; Хмельницький, 14 квіт. 2015 р. / Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА,  2015. – С. 77–80.
  5. Онофрійчук, Л.О. Поняття професійного становлення майбутнього фахівця дошкільної освіти / Л.О. Онофрійчук // Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти у процесі використання сучасних технологій : матер. Міжнар. (заочн.) наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2  жовтня 2015 р.) / Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА,  2015. – С. 207–211.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2244