Return to Автори

О

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=246

ОБУХОВИЧ Владислав Готардович

Обухович Владислав Готардович народився 25 квітня 1952 року в м. Білій Церкві Київської області. Закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Автоматизовані системи управління». Працював на виробництві керівником служби розроблення та впровадження автоматизованих систем управління на Білоцерківському виробничому об'єднанні шин і гумово-азбестових виробів. З 1986 року – вчитель інформатики та комп'ютерної техніки в середніх …

ОЛІЙНИК Людмила Анатоліївна

  Людмила Анатоліївна Олійник – учитель математики загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради Київської області,  учитель-методист. Коло досліджень: особистісно зорієнтований підхід у навчанні математики, упровадження інноваційних технологій у практику навчання, особливості навчання учнів у профільних класах. 

ОЛІФІРЕНКО Леся Вадимівна

Леся Вадимівна Оліфіренко – доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: стусознавство; культура українського та російського мовлення; лексикографія; літературні течії та напрямки в сучасній українській літературі; літературне краєзнавство; народознавство; медіаосвіта як галузь педагогіки. Публікації за останній час: Оліфіренко Л. Мовна естетика …

ОЛАР Олена Іванівна

Олена Іванівна Олар – доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету, кандидат фізико-математичних наук. Коло наукових інтересів: лазерна поляриметрія біологічних тканин; нанотехнології  у медицині; освіта. Олена Іванівна має такі авторські та в співавторстві публікації й видання впродовж останніх років: Fediv V., Rudko G.,  Isaieva O.,  Gule E.,  Olar O. Photoluminescence Excitation in Nanocomposites Polyvinyl­pyrrolidone/ZnO. Journal of …

ОЛЕФІРЕНКО Надія Василівна

Надія Василівна Олефіренко – завідувач кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор педагогічних  наук, доцент. У центрі наукових інтересів –  створення електронних освітніх ресурсів, використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі, методика викладання інформативних дисциплін майбутнім учителям інформатики, підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності. Надія Василівна має такі публікації та видання: Олефіренко Н. В. …

ОНОПЧЕНКО Світлана Володимирівна

Онопченко Світлана Володимирівна – асистент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, аспірант кафедри педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр економіки та статистики Коло наукових інтересів: історія розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні, вдосконалення форм та методів підготовки інженерів-педагогів до використання інформаційних технологій. Авторські публікації та видання за останні 5 …

ОНОФРІЙЧУК Лілія Олегівна

Лілія Олегівна Онофрійчук – доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та професійних методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної діяльності; підготовка майбутніх вихователів до управлінської діяльності; психічний розвиток дітей дошкільного віку. Лілія Олегівна – автор низки публікацій: Онофрійчук Л.О. Вихователь дітей дошкільного віку в …

ОРДАНОВСЬКА Олександра Ігорівна

Олександра Ігорівна Ордановська – доцент кафедри методики фізики та мультимедійних засобів навчання,  докторант кафедри педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського"; учитель фізики та інформатики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №38 м. Одеси, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: педагогіка, психологія, методика навчання фізики. Олександра Ігорівна – автор і співавтор таких публікацій: 1. Єфремова О.І. …

ОСІНСЬКА Жанна Володимирівна

Жанна Володимирівна Осінська – викладач Комунального вищого навчального закладу "Житомирський базовий фармацевтичний коледж", спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Коло наукових і професійних інтересів: виховання студентів, упровадження та інноваційних технологій навчання, формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтованого підходу.

ОСАДЧИЙ Іван Григорович

Іван Григорович Осадчий – ректор Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", доктор педагогічних наук. Народився 4 листопада 1961 року в селі Пугачівка Київської області. У 1980 році закінчив Корсунь-Шевченківське педагогічне училище  ім. Т. Г. Шевченка; 1985 року – фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького. 13 років працював директором Ясенівської ЗОШ …

ОСИПЕНКО Жанна Жоржівна

Жанна Жоржівна Осипенко народилась 23 листопада 1974 року у Волинській області. Закінчила Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова за спеціальністю "Вчитель біології та хімії". Працювала вчителем біології та хімії, з 2004 року – заступник директора з навчально-виховної роботи Києво-Святошинської районної класичної гімназії Київської області. Розробляє проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес, апробації електронних засобів навчання. Відповідає …

ОСТРОВЕРХОВА Надія Михайлівна

Надія Михайлівна Островерхова – головний науковий співробітник Інституту педагогіки  НАПН України, доктор педагогічних наук . Працює над проблемою використання математично-статистичних методів для  аналізу якості уроку, управління освітою, загальноосвітніми навчальними закладами. Список наукових праць Н.М. Островерхової: 1. Педагогічна техніка – невід’ємна складова педагогічної майстерності вчителя // Завуч. – 2006.– Січень, №1(259). – С.8-11. (0,3 др. арк.). …