Return to О

ОСТРОВЕРХОВА Надія Михайлівна

Надія Михайлівна Островерхова – головний науковий співробітник Інституту педагогіки  НАПН України, доктор педагогічних наук .

Працює над проблемою використання математично-статистичних методів для  аналізу якості уроку, управління освітою, загальноосвітніми навчальними закладами.

Список наукових праць Н.М. Островерхової:

1. Педагогічна техніка – невід’ємна складова педагогічної майстерності вчителя // Завуч. – 2006.– Січень, №1(259). – С.8-11. (0,3 др. арк.).

2. Підготовка до спостереження уроку // Відкритий урок. – 2006. – Лютий, №3-4. – С. 69-71. (0,2 др. арк.).

3. Морфологія аналізу якості уроку // Освіта і управління. – 2006. – Т.9. – Ч.1.– С.95-102. (0,7 др. арк.).

4. Технології видів аналізу уроку // Відкритий урок. – 2006.  –  Лютий, №3-4. –С.71-77. (0,4 др. арк.).

5. Концепції аналізу уроку // Відкритий урок. – 2006. – Січень, №1-2. – С.89-95.  (0, 5 др. арк.).  

6. Синергетичний підхід до аналізу якості уроку // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №2.  – С.90-95. (0,7 др. арк.).                                  

7. Інформаційний підхід до аналізу уроку як педагогічної системи: Стаття за матеріалами  V Міжнародної  Інтернет-конференції „Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства“, 2006. – (0,3 др.арк.). www. ipit. Kiev. ua.

8. Технології контрольно-аналітичної діяльності завуча. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с., [4] арк. – (Б-ка „Шк. світу“). – Бібліогр.: 110-114 с. (6,98 др.арк.).

9. Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної     системи // Шлях освіти. – 2007. – № 2.– С.29-33 (0,6 др. арк.).

10. Інноваційні наукові підходи до аналізу якості уроку // Ученые   записки: Научный   журнал. – 2007. – №6. – С.7-11 (0,4 др. арк.).

11. Островерхова  Н.М. Феномен виховання: Орієнтири  формування на уроці рис соціально спрямованої особистості // Управління освітою. – 2007. – Жовтень, № 9 (163)  (0,5 др.арк.).

12. Варіативність технологій оцінювання якості уроку.  /Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали методологічного семінару. − К., 2007 (0,5 др. арк.).

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=805