Return to П

ПИШКО Олена Леонідівна

Олена Леонідівна Пишко – методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Коло наукових інтересів  –  методика навчання суспільствознавчих дисциплін; застосування інтерактивних методів навчання у суспільствознавчій освіті.

Олена Леонідівна має такі авторські публікації та видання:

  1. Пишко, О. Л. Роль шкільного підручника з правознавства у формуванні правової компетентності дев'ятикласників / О. Л. Пишко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Випуск 12. – С. 630-637.
  2. Пишко, О. Л. Реалізація завдань правової освіти у процесі навчання учнів практичного курсу правознавства / О. Л. Пишко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць. – Умань :  Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини , 2012. – С. 118-125.
  3. Пишко, О. Л. Аналіз і розв’язування правових ситуацій на уроках з практичного курсу правознавства як засіб формування правових умінь дев'ятикласників / О. Л. Пишко // Права людини та громадянина в Україні : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.; м. Ніжин, 16 листопада  2012. –  Ніжин, 2012. – С. 221-223.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2256