Return to Випуск №2(23), 2014 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2342

Чубарук О.В. Підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу

Чубарук О.В., проректор з наукової роботи, старший викладач кафедри управління освітою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів   Підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу   Представлено результати вивчення, аналізу й узагальнення матеріалів із проблеми підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу. З’ясовано сутність понять "компетентнісний підхід", …

Шевченко А. М. Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів

Шевченко А. М., завідувач кабінету педагогічних інновацій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів   Сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів   У статті розкрито сучасні тенденції управління розвитком організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів. Висвітлено концептуальні підходи та механізми розвитку організаційної культури. Визначено роль суб’єктів навчально-вихов­но­го процесу у формуванні, розвитку та зміні …

Дубровіна І.В. Індивідуальна самоосвітня діяльність як спосіб розвитку творчої індивідуальності вчителя музики в системі післядипломної освіти

УДК 374.08 Дубровіна І.В., аспірант кафедри хореографії та художньої культури Уманського держаного університету імені Павла Тичини, викладач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів   Рецензент: Л.М. Андрощук, канд. пед. наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини   Індивідуальна самоосвітня діяльність як спосіб розвитку творчої індивідуальності вчителя музики в системі післядипломної …

Літікова О.І. Професійна компетентність майбутніх фахівців з обліку та аудиту в умовах запровадження МСФЗ

Літікова О.І., доцент кафедри англійської мови в судновій енергетиці  Херсонської державної морської  академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Професійна компетентність майбутніх фахівців  з обліку та аудиту в умовах запровадження МСФЗ   У статті здійснено теоретичний аналіз педагогічних наукових джерел з метою конкретизації сутності поняття "професійна компетентність майбутніх фахівців з обліку та аудиту, які працюватимуть за …

Мірошник С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів

Мірошник С. І., завідувач кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук   Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів    У статті представлено використовувані категорії для позначення навчальної проектної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу, розкрито сутність, визначальні ознаки навчання такого виду, з'ясовано мету, принципи, завдання та функції упровадження навчального проектування, …