↑ Return to М

Print this Сторінка

МАЗІН Василь Миколайович

Василь Миколайович Мазін – докторант кафедри теорії і методики фізичного виховання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутніх учителів фізичного виховання  і тренерів, організація виховного процесу в ДЮСШ.

Авторські публікації та видання за останні 5 років:

  1. Мазин В.Н. Концепция  формирования олимпийской культуры в детско-юношеской спортивной школе // Духовно-физическое воспитание личности в образовательном пространстве физической культуры : монография / [авт. кол. О.Е. Афтимичук, Е.Е. Заколодная, В.Н. Мазин и др.] / под. ред. Т.Т. Ротерс. – Луганск : Изд. ГУ "НУ имени Тараса Шевченко", 2013. – С. 352–383.
  2. Мазін В.М. Процесуально-методологічна схема дослідження проблеми організації виховного процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах / В.М. Мазін // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 8 (267). – (Серія "Педагогічні науки"). – Частина 1. – С. 138–145.
  3. Мазін В.М. Характеристика наукових підходів до виховання дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах / В.М. Мазін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 30–36.
  4. Мазин В. Рейтинг мотивов спортивной деятельности воспитанников ДЮСШ / В. Мазин // Ştiinţa culturii fizice: Pregătire profesională, antrenament sportiv, educaţie fizică, recuperare, recreaţie. – Ch.: USEFS, 2013. – Nr. 14/2. – Р. 54–62.
  5. Мазин В.Н. Отношение родителей к воспитанию детей в ДЮСШ / В. Н. Мазин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 10. – С. 13–17.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2518