Return to П

ПЯТИНЧУК Тетяна Володимирівна

Тетяна Володимирівна Пятничук – науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук   України.

Коло наукових інтересів: формування професійної компетентності майбутніх робітників будівельного профілю

Авторські публікації:

Пятничук Т. В. Стан формування професійної компетентності кваліфікованих робітників в сучасній педагогічній теорії / Т. Пятничук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – (Серія 5. "Педагогічні науки : реалії та перспективи"). – Вип. 39. – С. 166–172.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2528