↑ Return to Ч

Print this Сторінка

ЧАСНІКОВА Олена Володимирівна

Олена Володимирівна Часнікова – доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та технологій  КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: професійний розвиток педагогів  у системі післядипломної освіти, дослідження якості природничо-математичної освіти, сучасні технології навчання, зміст та методика шкільної економічної освіти.

Має дві вищі освіти зі спеціальностей "Учитель географії" (Луганський державний педагогічний інститут), "Менеджмент організацій" (Луганський національний аграрний університет). У 2001–2014 рр. працювала в Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на посадах методиста, асистента, доцента. Голова правління ЛОГО "Центр економічної і бізнес-освіти", сертифікований тренер НРЕО (США).

Олена Володимирівна – автор і співавтор близько тридцяти публікацій, навчально-методичних посібників для вчителів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Часнікова О. В. Збірник завдань для Державної підсумкової атестації : Економіка. 11 клас : навч.-метод. посіб. / О. В. Часнікова. – Харків : Ранок, 2010 – 128 с.
  2. Часнікова О. В. Економіка (профільний рівень). Експрес-контроль. 10 клас / О. В. Часнікова. – Харків : Ранок, 2010. – 64 с.
  3. Часнікова О. В. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). Експрес-контроль. 10 клас / О. В. Часнікова. – Харків : Ранок, 2011. – 64 с.
  4. Післядипломна педагогічна освіта : професійний розвиток учителів географії : навчальний посібник [для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації] / уклад. : С. О. Жерліцин, О. С. Дубовик, О. В. Часнікова, Н. І. Лисенко. – Луганськ, 2010. – 116 с.
  5. Післядипломна педагогічна освіта : професійний розвиток учителів економіки : навчальний посібник [для самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації] / уклад. : О. С. Дубовик, О. В. Часнікова, Є. Ю. Маймула. – Луганськ, 2008. – 68 с.
  6. Нетрадиційні уроки з економіки : навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Часнікова. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 128 с.
  7. Часнікова О.В. Про міжнародні проекти щодо підвищення професійної майстерності вчителів економіки Луганської області / О. В. Часнікова, С. О. Жерліцин // Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відп. ред. В. М. Єфимова. – Сімферополь: ДИАЙПИ, 2013. – Ч. 1.


 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2605