Return to Автори

І

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2717

Іващенко Катерина Віталіївна

Катерина Віталіївна Іващенко –  доцент кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: проблеми виховання дітей та молоді, технології соціально-педагогічної роботи з різними верствами населення, системний підхід у вищій школі, історія педагогіки, авторські експериментальні заклади освіти. Катерина Віталіївна є автором та співавтором …

ІЩЕНКО Вікторія Сергіївна

Вікторія Сергіївна Іщенко – аспірант кафедри педагогіки Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"  (м. Старобільськ). Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. Вікторія Сергіївна є автором таких публікацій за останні 5 років: Іщенко В. С. Цільові орієнтири професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності до аналітичної роботи / В. С. Іщенко // …