Return to І

ІЩЕНКО Вікторія Сергіївна

Ischenco_foto

Вікторія Сергіївна Іщенко аспірант кафедри педагогіки Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"  (м. Старобільськ).

Коло наукових інтересів: фахова підготовка майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності.

Вікторія Сергіївна є автором таких публікацій за останні 5 років:

  1. Іщенко В. С. Цільові орієнтири професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності до аналітичної роботи / В. С. Іщенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 18. – Ч. 1. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 154–160.
  2. Іщенко В. С. Аналітична робота як складник професійної діяльності майбутніх фахівців галузі документознавства та інформаційної діяльності / В. С. Іщенко // Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (м. Стаханов, 25 квітня 2013 р.). – Стаханов : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. – С. 135–141.
  3. Іщенко В. С. Компетентнісний підхід до вирішення проблем формування умінь та навичок аналітичної діяльності в майбутніх фахівців у галузі документознавства / В. С. Іщенко // Сучасні соціально-економічні системи : тези доп. ІІ  Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та аспірантів (м. Дніпропетровськ, 12 квітня 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – С. 96–98.
  4. Іщенко В. С. Когнітивний та праксеологічний компоненти аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / В. С. Іщенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 6 (295). – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 167–173.
  5. Іщенко В. С. Аналітична діяльність як різновид діяльності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / В. С. Іщенко // Наукова дискусія : питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3–4 грудня 2016 р.). – К. : Київська наукова організація педагогіки та психології, 2016. – С. 89–92.
  6. Іщенко В. С. Аналітична довідка в системі цільових орієнтирів підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності / В. С. Іщенко // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 1(306) – Ч. 2. – (Серія "Педагогічні науки"). – С. 100–107.
  7. Сучасні підходи до визначення структури аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / В. С. Іщенко // Освіта та педагогічна наука. – 2017. – № 1(166). – С. 20–28.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5016