Return to А

АБАБІЛОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Абабілова – викладач кафедри романо-германської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського.
Коло наукових інтересів – професійно важливі якості конкурентоздатних перекладачів; формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів.
Наталія Миколаївна має такі авторські публікації та видання:

  1. Професійний імідж перекладача як одна зі складових його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського. Спеціальний випуск "Сучасні технології в навчанні та вихованні у вищий школі". – Одеса : ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2009. – Частина І. – С. 273-279.
  2. До питання про компонентно-структурні особливості конкурентоздатності майбутніх перекладачів // Наука і освіта. – 2009. – №7, вересень-жовтень. – С. 6-9.
  3. Конкурентоздатність – необхідна умова розвитку особистості // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. Спецвипуск "Сучасні тенденції в педагогічній науці України та Ізраїлю : шлях до інтеграції". – Одеса : ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2010. – С. 9-13.
  4. Підготовка перекладачів як педагогічна проблема // Наукові записки. – Випуск 89(1). У 5 ч. – Кіровоград : РВВКДПУ ім. В.Винниченка, 2010. – С.126-129.
  5. Особистісно-управлінський компонент конкурентоздатності майбутніх перекладачів // Вища школа України : національні пріоритети і європейські орієнтири : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. –Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 160.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=275