Return to Автори

А

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=220

АБАБІЛОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Абабілова – викладач кафедри романо-германської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського. Коло наукових інтересів – професійно важливі якості конкурентоздатних перекладачів; формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів. Наталія Миколаївна має такі авторські публікації та видання: Професійний імідж перекладача як одна зі складових його конкурентоздатності // Науковий вісник Південноукраїнського …

АКСЬОНОВА Олена Петрівна

Олена Петрівна Аксьонова працює на посаді завідувачки кафедри фізичної культури і спорту Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук (13.00.07.  – теорія і методика виховання), доцент, учитель-методист вищої категорії, майстер спорту СРСР. Коло наукових інтересів: фізичне виховання, формування фізичної культури особистості, формування культури здоров'я суб’єктів освітнього середовища. Авторські публікації та видання О.П.Аксьонової за …

АЛЕКСАНДРОВА Наталія Миколаївна

Наталія Миколаївна Александрова – доцент кафедри іноземних мов та міжкультурної комунікації факультету Міжнародної економіки та менеджменту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: формування управлінської культури викладача університету, формування міжкультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників, управлінські техніки викладача, форми й методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в …

АЛЫШОВ Монсум Адил оглу

Алышов Монсум Адил оглу – кандидат педагогических наук, доцент. В настоящее время является проректором по учебной работе Бакинского института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. М.А. Алышов после окончания в 1976 году математического факультета Азербайджанского педагогического института работал учителем математики в учебных заведениях г. Сумгаита. В 1993 году окончил аспирантуру в Азербайджанском НИИПН. Защитил кандидатскую …

АНДРІЄВСЬКА Віра Михайлівна

Віра Михайлівна Андрієвська ­– докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: використання ІКТ у початковій школі, підготовка майбутніх STEАM-вчителів початкової школи. Авторські публікації та видання за останні 5 років: Андрієвська В. М. Організація практичної діяльності молодших школярів з комп’ютерними моделями / В. М. Андрієвська, Н.В. Олефіренко …

АНДРІЄНКО Микола Васильович

Микола Васильович Андрієнко – заступник начальника Державного центру сертифікації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, майор служби цивільного захисту, кандидат історичних наук. Коло наукових інтересів – безпека життєдіяльності, наукове-методичне забезпечення навчання працівників державного управління у сфері цивільного захисту, навчання населення. Наукова стаття "Життєва компетентність дитини та безпека життєдіяльності" – перша наукова розвідка М.В.Андрієнко із педагогічних …

АНДРІЙЧУК Ольга Іванівна

Ольга Іванівна Андрійчук – викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, здобувач лабораторії суспільствознавчих дисциплін Академії педагогічних наук України. Коло наукових інтересів – методика створення тестів для педагогічної діагностики.

АНДРОЩУК Людмила Михайлівна

  Людмила Михайлівна Андрощук – завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, професор, Коло наукових інтересів: дослідження процесу формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії. Людмила Михайлівна є автором і співавтором таких публікацій: Андрощук, Л.М. Формування творчого індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії малокомплектної школи засобами імпровізаційної …

АНОСОВА Анастасія Вікторівна

Анастасія Вікторівна Аносова  – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук. Народилася в 1982 році в смт. Дніпрорудне Запорізької області. Закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю "Практичний психолог у закладах освіти". Працювала над науковим дослідженням з теми "Виховання соціальної активності старшокласників засобами телекомунікаційних проектів у …

АРМЕЙСЬКА Любов Василівна

Армейська Любов Василівна – завідувачка центру освітніх інновацій Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти.  

АХМЕДОВ Ильхам Баширович

Ахмедов Ильхам Баширович, директор «Компьютерного Центра»    Азербайджанского Государственного  Педагогического Университета, кандидат педагогических  наук, доцент. В 1977 году окончил математический факультет Азербайджанского Государственного  Педагогического Института (АГПИ); в  1986 году окончил аспирантуру   АГПИ,  в том же году защитил кандидатскую диссертацию в НИИ Педагогики УССР (г. Киев). Ильхам Баширович автор более 80 научно-методических  статей по вопросам  информатизации образования. …