Return to А

АНДРІЄВСЬКА Віра Михайлівна

Віра Михайлівна Андрієвська ­– докторант кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: використання ІКТ у початковій школі, підготовка майбутніх STEАM-вчителів початкової школи.

Авторські публікації та видання за останні 5 років:

  1. Андрієвська В. М. Організація практичної діяльності молодших школярів з комп’ютерними моделями / В. М. Андрієвська, Н.В. Олефіренко // Інформаційні технології в освіті : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. (24-25 квітня 2014 р.). – Мелітополь : МАПУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 394 с.
  2. Андрієвська В. М. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання математики у сучасній початковій школі / В. М. Андрієвська, Н. В. Олефіренко // Наукові записки. – 2016. – № 10. – Ч. 2 / за заг. ред. М.І. Садового. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – (Серія  "Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти"). – С. 3–7.
  3. Андрієвська В. М. Формування метапредметних умінь молодших школярів на основі дисциплін мовознавчого циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій / В. М. Андрієвська // Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти : збірник наукових праць. – 2017. – № 5. – Ч. 2. – С. 234–245.
  4. Андрієвська В. М.  Концепція BYOD як інструмент реалізації STEAM-освіти / В. М. Андрієвська, Л. І. Білоусова // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – № 4 (14). – С. 13–17.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=291