↑ Return to П

Print this Сторінка

ПАНЧЕНКО Тетяна Леонідівна

panchenkoТетяна Леонідівна Панченко –  доцент кафедри ортопедагогіки та реабілітології  Інституту корекційної педагогіки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат психологічних наук.

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічний супровід навчання дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями в інтегрованому освітньому середовищі.

Авторські публікації та видання за останні роки:

 1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Частина ІІІ. Фаховий модуль. Психологія : навчальний посібник / за ред. Т.Л.Панченко. – Біла Церква : КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", 2017. – 120 с.
 2. Панченко Т. Л. Психологічна безпека особистості : теоретичний аналіз / Т. Л. Панченко // Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави : інформаційний, економічний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / [Т. Л. Панченко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка.  – К. : Університет "Україна", 2015. – С. 415–438.
 3. Панченко Т.Л. Особливості психологічного супроводу студентів з інвалідністю в умовах інклюзивного навчання / Т.Л. Панченко // Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі : теорія та практика : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", 2018. – С. 90–93.
 4. Панченко Т.Л. Проблемні питання захисту дітей та молоді від негативних інформаційних впливів / Т.Л. Панченко // Науковий вісник НУБіП України. – 2017. – № 274. – (Серія "Гуманітарні студії"). – С. 150–159.
 5. Панченко Т.Л. Особливості психолого-педагогічного супроводу професійного самовизначення учнів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного навчання / Т.Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – № 34. – (Серія 19 "Корекційна педагогіка та спеціальна психологія). –С. 67–72.
 6. Панченко Т.Л. Готовність до інклюзії як складова професійної компетентності педагога : теоретичний аналіз / Т.Л. Панченко // International research and practice conference "Modern methods innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Lublin, Republic of Poland, October, 20-21, 2017). – Люблін, 2017. – С. 110–114.
 7. Панченко Т.Л. Особливості формування психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзії / Т.Л. Панченко // Scientific pedagogical internship "Education in field of pedagogy and psychology: prospective and priority directions of scientific research" : Internship proceeding, Novenber 27 – December 1, 2017. – Lublin : Izdevnieciba "Baltija Pudlishing", 244 pages. – рр. 126–129.
 8. Панченко Т.Л. Готовність педагога до інклюзії як комплексна психолого-педагогічна проблема / Т.Л.Панченко // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції  (21 квітня 2017 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХІСТ ун-ту "Україна", 2017. – С. 117–120.
 9. Організація та зміст професійної орієнтації учнівської молоді : [за матеріалами роботи слухачів ООЗО на базі Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради Київської області] : збірник в двох частинах. / автори-укладачі І.О.Ткачук, С.В.Сліпкань ; за ред. Т.Л. Панченко. – Біла Церква : КВНЗ КОР "Академія неперервної освіти", 2017.
 10. Панченко Т. Л. Самостійна робота студентів з інвалідністю у вищому навчальному закладі як складова процесу професійної реабілітації / Т. Л. Панченко // Народна освіта. – 2015. – Випуск № 1(25). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2798.
 11.  Панченко Т. Л. Організація домашньої самостійної навчальної роботи учнів з інвалідністю в умовах інклюзії / Т. Л. Панченко // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : збірник наукових праць. – У  2 т.  / за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова.  – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2015. – Т. 2. – Вип. 6. – С. 178–189.
 12.  Панченко Т. Л. До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / Т. Л. Панченко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 29. – (Серія 19 "Корекційна педагогіка та спеціальна психологія"). – С. 220–226.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2794