Return to П

ПЛІВАЧУК Катерина Володимирівна

85Катерина Володимирівна Плівачук –  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Комунального навчального закладу Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України.

Коло наукових інтересів: педагогіка, методика викладання у вищій школі, соціальна робота, родинне та моральне виховання в умовах закладу загальної середньої освіти, фольклористика, методика навчання української мови, робота з обдарованими дітьми, історичне та літературне  краєзнавство.

Катерина Володимирівна – автор низки публікацій і статей, виданих упродовж останніх років:

  1. Плівачук К. В. Ситуаційні завдання як елемент технології навчання / К. В. Плівачук // Університет майбутнього вчителя : навч.-метод. посіб. / укладач Г.М. Стадніченко ; за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – Ч. 4. – С. 41–43.
  2. Перерва В. С. Село Буки. Минуле, сучасне, майбутнє : монографія / В. С. Перерва, К. В. Плівачук. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2011. –272 с.
  3. Плівачук К. В. Активізація розумової діяльності студентів для створення ситуації успіху / К. В. Плівачук // Фінанси, право та соціальні комунікації в умовах глобалізації : досвід, тенденції та перспективи розвитку : матеріали  доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква,  19-21 травня 2011 р.). –  Біла Церква,  2011. – С. 67–73.
  4. Плівачук К. В. Створення ситуації успіху в інноваційному навчальному закладі / К. В. Плівачук // Інноваційна освітня діяльність : регіональні аспекти : матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 14-15 квітня 2011 року). – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. –   С. 212–214.
  5. Плівачук К. В. Підготовка вчителя до взаємодії з батьками як чинник морально-духовного виховання особистості / К. В. Плівачук //  Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра : матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 травня) / Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. – К. : ІППОКУ ім. Б. Грінченка, 2011. –Випуск 15. – С. 94–99.
  6. Плівачук К. В. Роль учителя у формуванні цілісної особистості громадянина України / К. В. Плівачук // Патріотичне виховання громадян України : збірник тез учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 26 березня 2013 року) / за наук. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 27-30.
  7. Плівачук К. В. Соціально-педагогічна робота з батьками в закладах освіти : навчальний посібник [для класних керівників] / К. В. Плівачук. – Біла Церква, 2014.– 279 с.

 

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2810