Return to Випуск №3(27), 2015 р.

Розділ 1. Освіта: стратегія, політика, право

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3628

Завалевський Ю.І. Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя

УДК  378:37.091.12.011.3-051:37.013.3-027.31   Завалевський Ю.І., заступник директора  Державної наукової установи  Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент   Особливості конкурентоспроможності сучасного вчителя   Конкурентоспроможність як інтегрована якість набуває все більшого значення не тільки для особистості, але й для суспільства в цілому. Це – орієнтація на майбутнє, на що вказують тенденції …

Палкін В.А. Учитель в условиях перехода к информационному  обществу

УДК 37.017.924   Палкин В.А., доцент кафедры филологических, общественно-гуманитарных и искусствоведческих дисциплин Коммунального высшего учебного заведения Киевского областного совета "Академия непрерывного образования",кандидат педагогических наук, доцент   Учитель в условиях перехода к информационному  обществу   В статье рассмотрены некоторые вопросы воздействия информационной цивилизации на общество, семью, современную личность. Показано, что наряду с быстрыми темпами развития экономики, НТП …

Шевченко В.Л. Інформаційний освітній простір системи загальної середньої освіти: позиція теорії та реалії практики

УДК 377.081:37.918.43(086)   Шевченко В.Л., Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат військових наук, доцент   Інформаційний освітній простір системи загальної середньої освіти: позиція теорії та реалії практики   Головним досягненням нинішнього етапу інформатизації загальної середньої освіти є впровадження дистанційної форми навчання як системи засобів відкритого доступу до інформаційних ресурсів, самостійної роботи учасників навчального процесу …