Return to Випуск №3(21), 2013 р.

Розділ 6. Історія освіти

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=365

Фурман І. В. Михайло Авенаріус − видатний педагог і фізик, засновник української наукової фізичної та науково-методичної школи

Фурман І. В., аспірантка кафедри соціальної педагогіки,соціальної роботи та історії педагогіки Інституту соціальної та економічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини   Рецензент: Войтова Л.В.,  доцент кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Інституту соціальної та економічної освіти Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, кандидат педагогічних наук   Михайло Авенаріус − видатний …

Кочурська І.В. Особливості історичного розвитку гуманістичних ідей у музичній освіті молоді

Кочурська І.В., викладач-методист, завідувач предметної комісії Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича   Особливості історичного розвитку гуманістичних ідей  у музичній освіті молоді   Стаття присвячена аналізу особливостей історичного розвитку гуманістичних ідей в музичній освіті як підґрунтя гуманізації сучасної професійної підготовки педагогів-музикантів. Ключові слова: гуманізм, гуманізація музичної освіти, професійна підготовка педагогів-музикантів, гендерна складова.   Постановка …

Жосан О.Е. Становлення радянської шкільної навчальної літератури з філологічних дисциплін (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)

УДК 372.8:821.161.2 Жосан О.Е., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук    Становлення радянської шкільної навчальної літератури з філологічних дисциплін (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)   У статті аналізується стан та визначаються тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури з української мови …