↑ Return to Д

Print this Сторінка

ДУБРОВІНА Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Дубровіна – старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук.

Наукові інтереси: удосконалення навчально-виховного процесу в системі післядипломної педагогічної освіти, вітчизняна та зарубіжна педагогіка, психологія, андрагогіка, упровадження  інноваційних технологій навчання художньої культури, музичного мистецтва, хореографії.

Ірина Володимирівна є автором таких публікацій:

1. Народний ансамбль "Будьмо!" // Збірник студентських праць мистецько-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету. – Умань, 2010.

2. Самоосвіта як складова професійної компетентності педагога // Мистецька освіта : теорія, світовий досвід, прогноз : матеріали наукової Інтернет-конференції (Умань, 16 листопада 2011 р.). – Умань : П.П. Жовтий О.О., 2011. – С. 100-106.

3. Дубровіна І.В. Методичні рекомендації щодо планування роботи музичних керівників дошкільних навчальних закладів / І.В.Дубровіна, Т.Ф.Мельниченко // Інформаційно-методичний збірник : спеціалізоване педагогічне видання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – № 2 (136). –  C. 62-74.

4. Дубровіна І.В. Активізація творчої діяльності школяра як всебічний розвиток особистості школяра // Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти : тези доповідей 4-ї Всеукраїнської конференції (Умань, 15 квітня 2011 р.) / [ред. кол. : Дудник О.В. та інші.]. – Умань : Візаві, 2011. – С. 20-24.

5. Дубровіна І.В. Активізація творчого розвитку молодших школярів засобами музичного мистецтва / І.В. Дубровіна // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011 р.) – Умань : П.П. Жовтий О.О., 2011. – С. 39-44.

6. Дубровіна І.В. Самоосвіта як складова професійної компетентності педагога / І.В.Дубровіна // Мистецька освіта : теорія, світовий досвід, прогноз : матеріали наукової Інтернет-конференції (м. Умань, 16 листопада 2011 р.). – Умань: П.П. Жовтий О.О., 2011. – С. 100-106.

7. Дубровіна І.В. Самоосвіта як умова самореалізації вчителя в інноваційній діяльності // І.В.Дубровіна // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (м. Біла Церква, 24 -25 квітня 2012 р.) – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – С. 132-134.

8. Дубровіна І.В. Організація свят та розваг у дошкільних навчальних закладах : навч.-метод. посібник / І.В.Дубровіна. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – 164 с.

9. Дубровіна І.В. Пізнавальна активність як стан готовності  до пізнавальної діяльності учнів [Електронний ресурс] /  І.В. Дубровіна // Народна освіта.  – 2011. – №3. – Режим доступу : http://www.www.narodnaosvita.kiev.ua.

10. Дубровіна І.В. Мотиваційна сфера самоосвітньої діяльності вчителів музики в системі післядипломної освіти / І.В.Дубровіна // Мистецька освіта : теорія, світовий досвід, прогноз : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Умань, 1 листопада 2012 р.). – Умань : П.П.Жовтий О.О., 2012.

11. Дубровина И. В. Педагогические условия самообразовательной деятельности учителей музики в системе последипломного образования / И.В.Дубровина // Образование и социум : история, современные проблемы и перспективы развития : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием; Иванково, 20-22 сентября 2012 г. – Иванково, 2012.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=377