↑ Return to Автори

Print this Сторінка

Д

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=228

ДАНИЛЕНКО Лідія Іванівна

Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, проректор Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. Лідія Іванівна має наукові праці, серед яких монографії, посібники, плани та програми курсів і спецкурсів, є головним редактором щорічного Збірника наукових праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи" зареєстрованого у ВАК України. У 2005 році успішно захистила докторську дисертацію з проблеми "Теоретико-методичні засади …

View page »

ДАРИНСКАЯ Лариса Александровна

Даринская Лариса Александровна, доктор педагогических наук, доцент, кафедра психологии и педагогики личностного и профессионального развития Санкт-Петербургского Государственного Университета

View page »

ДАШЕВСЬКА Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Дашевська – старший викладач кафедри туризму та готельного господарства Класичного приватного університету. Коло наукових інтересів – формування готовності до екскурсійної діяльності, регіональний розвиток туристсько-екскурсійної сфери України, історико-культурні пам’ятки як туристичні ресурси. Ірина Миколаївна є автором і співавтором таких публікацій і видань: 1. Проблемы и приоритеты регионального развития туризма в  Запорожской области // Дні …

View page »

ДЕГТЯРЬОВА Галина Анатоліївна

Галина Анатоліївна Дегтярьова – доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін (секція методики викладання мов і літератури) Комунального вищого навчального закладу "Харківська академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, учитель-методист. Коло наукових інтересів: – підготовка вчителів-предметників, зокрема філологів, до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі; – створення та застосування комп’ютерно орієнтованих систем у навчанні та викладанні української мови …

View page »

ДЕМ’ЯНЕНКО Олена Олександрівна

Дем’яненко Олена Олександрівна народилася на Київщині. Закінчила Харківський національний університет ім. І.Каразіна. За фахом – філолог, викладач російської мови та літератури. Свою педагогічну діяльність розпочала у загальноосвітній школі №15 м. Білої Церкви вчителем латини, англійської мови, російської та зарубіжної літератури. З 2000 року працює в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів: спочатку – методистом …

View page »

ДЕМІР Марина Ігорівна

Марина Ігорівна Демір – аспірант кафедри педагогіки Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського". Марина Ігорівна є автором і співавтором таких публікацій: Демір М. І. Рефлексія як компонент формування інтерпретаційної культури майбутнього вчителя музики / М. І. Демір // Наука і освіта : науково-практ. журнал ПНЦ АПН України. – Одеса, 2014. – № 7/CXXIV. – С. …

View page »

ДЕМЕНКО Тетяна Ігорівна

Тетяна Ігорівна Деменко – директор загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 243" м. Києва, науковий кореспондент лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України. Коло наукових інтересів: дослідження аспектів управлінської діяльності керівника закладу освіти. Т.І. Деменко – автор публікації: Деменко Т.І. Становлення педагогічного колективу : з досвіду роботи директора школи / Т.І. …

View page »

ДЕМЕШКАНТ Наталія Андріївна

Наталія Андріївна ДЕМЕШКАНТ – професор кафедри інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в Україні та за кордоном, професійний розвиток науково-педагогічних працівників. Наталія Андріївна – автор таких публікацій і видань за останні 5 років: Демешкант Н.А. Екологічна освіта …

View page »

ДЕНИСЕНКО Наталія Василівна

Наталія Василівна Денисенко народилася 10 жовтня 1979 року на Київщині. У 2002 році закінчила філологічний факультет Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, у 2004 – факультет післядипломної освіти за спеціальністю «Німецька мова і література» цього ж університету. З 2003 року почала працювати у системі вищої освіти. З жовтня 2006 року – начальник відділу підвищення …

View page »

ДИШЛЕВА Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Дишлева – доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: освіта, виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку; професійна підготовка вчителів початкових класів до упровадження здоров’язбережних технологій; компетентнісний підхід у формуванні здорового способу життя учнів; упровадження навчальної проектної …

View page »

ДМИТРІЄВ Валерій Юрійович

Валерій Юрійович Дмитрієв – проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та перспективного розвитку Приазовського державного технічного університету. Коло наукових інтересів: менеджмент, маркетинг вищих навчальних закладів, система забезпечення якості освітніх послуг та якості діяльності ВНЗ. Валерій Юрійович є автором таких публікацій: 1. Дмитриев В.Ю. Инновационная модель организации деятельности высших учебных заведений  с применением инструментов рыночного механизма / …

View page »

ДОВГАНЬ Андрій Іванович

Довгань Андрій Іванович – завідуючий навчально-методичним кабінетом регіонального краєзнавства Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, здобувач кафедри географії України та краєзнавства Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Організовує навчання вчителів з економіки у КОІПОПК та займається навчально-методичним забезпеченням викладання даного курсу  в освітніх закладах області. Працює над проблемою впровадження ІКТ в навчальний процес. Є тренером …

View page »

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович

Народився в Донецькій області. Закінчив Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського (1982р.) за спеціальністю "літакобудування" з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка. Працював на Київському авіаційному виробничому об'єднанні інженером-програмістом. Закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту. Працював у Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України “КПІ”) асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки. У 1994-1997 рр. …

View page »

ДРІБНИЦЯ Віталій Олександрович

Дрібниця Віталій Олександрович народився 1965 року. Освіта — вища, у 1991 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «Вчитель історії та методист виховної роботи». У 1991-2001 рр. працював на посаді вчителя історії Ставищенського НВК №1 Київської області, а у 2001-2003 рр. —  вчителем історії гімназії №1 м. Білої Церкви Київської області. З вересня 2003 р. …

View page »

ДУБРОВІНА Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Дубровіна – старший викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук. Наукові інтереси: удосконалення навчально-виховного процесу в системі післядипломної педагогічної освіти, вітчизняна та зарубіжна педагогіка, психологія, андрагогіка, упровадження  інноваційних технологій навчання художньої культури, музичного мистецтва, хореографії. Ірина Володимирівна є автором таких публікацій: …

View page »

ДЯЧЕНКО Світлана Володимирівна

Світлана Володимирівна Дяченко – доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук. Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців гуманітарного профілю; використання сучасних програмних засобів для статистичного оброблення інформації; комп’ютерна психодіагностика. Світлана Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років: 1. Дяченко С. В. …

View page »