Return to Д

ДЕМ’ЯНЕНКО Олена Олександрівна

Дем’яненко Олена Олександрівна народилася на Київщині.

Закінчила Харківський національний університет ім. І.Каразіна. За фахом – філолог, викладач російської мови та літератури.

Свою педагогічну діяльність розпочала у загальноосвітній школі №15 м. Білої Церкви вчителем латини, англійської мови, російської та зарубіжної літератури.

З 2000 року працює в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів: спочатку – методистом навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури, згодом – завідуючою центром моніторингу освіти, натепер – проректором з питань зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти.

З 2002 року є здобувачем кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, працює над дисертаційним дослідженням зі спеціальності „теорія і методика навчання зарубіжної літератури”.

Є постійним дописувачем фахових часописів „Зарубіжна література”, „Всесвітня література в середніх навчальних закладах України”, автор низки публікацій з проблеми організації навчально-творчої діяльності школярів на уроках літератури:

1. Химера Н.В., Дем'яненко О.О.  Зарубіжна література // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2001-2002 н.р./ За заг. ред  Н.І.Клокар. – Біла Церква . – 2001. – С.38-41.

2. Дем'яненко О.О.  Програми предметів за вибором. Основи філософії // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2001-2002 н.р./ За заг. ред  Н.І.Клокар. – Біла Церква . – 2001. – С.161-164.

3. Дем'яненко О.О. Методичні поради щодо організації позакласної роботи із зарубіжної літератури //  Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської облдержадміністрації та КОІПОПК. – 2001. – №19. – С. 60-64.

4. Дем'яненко О.О., Химера Н.В. Збірник завдань із зарубіжної літератури. 5-11 класи: Посібник для вчителя. – Біла Церква: Видавець Надтока О.Ф. – 2002. – 96с.

5. Дем'яненко О.О. Тестові завдання та їх використання на уроках// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №10. – С.54-55.

6. Дем'яненко О.О. Філософські та психолого-дидактичні передумови системного використання творчих завдань під час вивчення зарубіжної літератури в школі // Світло. – 2003. – №1. – С.18-21.

7. Дем'яненко О.О., Химера Н.В. Перед останнім дзвоником (З практики проведення завершальних уроків зарубіжної літератури, 5-11 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №4. – С.18-22.

8. Дем'яненко О.О. Методичні рекомендації щодо вивчення теоретико-літературознавчих понять на заняттях із зарубіжної літератури в старших класах // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської держадміністрації та КОІПОПК. – 2003. – №5 (30). – С. 41-45.

9. Дем'яненко О.О.  Зарубіжна література. Програма з розвитку творчих здібностей учнів 5-6 класів // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2003-2004 н.р. – Біла Церква . – 2003. – С.138-146.

10. Дем'яненко О.О. Теоретико-літературні поняття на уроках зарубіжної літератури в старших класах. Учити їх напам'ять чи вчитися застосовувати? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №10. – С.12-14.

11. Дем'яненко О.О.  Теоретико-літературні поняття  у 5-8 класах найдоцільніше вивчати у процесі виконання творчих завдань// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №3. – С.7-12.

12. Дем'яненко О.О.  Роль асоціативних і прогностичних завдань у створенні атмосфери творчої співпраці вчителя і учня на уроках зарубіжної літератури в середніх класах // Літературний дискурс: генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний аспекти): Збірка матеріалів міжнародної конференції / За ред. Ю.І. Ковбасенка. – К., 2003. – С.233-237.

13. Дем'яненко О.О.  Зарубіжна література. Програма з розвитку творчих здібностей учнів 7-8 класів // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 н.р. – Біла Церква . – 2004. – С.138-150.

14. Дем'яненко О.О.  Шляхи використання різнотипних творчих завдань у процесі вивчення зарубіжної літератури учнями 5-8 класів// Науково-методичні аспекти професійного зростання педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти: Збірник матеріалів наукової конференції 24-25 червня, 20 серпня 2003 року/ Ред.кол.: Н.І.Клокар, В.В.Потіха, О.В.Чубарук та ін.; Упорядники: Н.І.Клокар, А.О.Клочко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – С.49-52.

15. Дем'яненко О.О.  Творча палітра методичних прийомів використання біографічного матеріалу (на прикладі вивчення життя і творчості В.Г.Короленка)// Феномен В.Г.Короленка: погляд із ІІІ тисячоліття. Збірник наукових праць. – Полтава: ПДПУ, 2004. – С.178-182.

16. Дем'яненко О.О. Дбаючи про інтелектуально-творчий розвиток учнів. (Програма системного використання творчих завдань під час вивчення зарубіжної літератури (5-8 класи)// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №9. – С. 14-19.

17. Дем'яненко О.О. Особливості організації творчої діяльності учнів середньої ланки загальноосвітніх навчальних закладів на заняттях літератури// Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В.Новіков, І.І.Федорова. – К.: ІВЦ "Видавництво "Екмо" , 2005. – С.234-235.

18. Дем'яненко О.О. Творча діяльність учнів середніх класів як засіб підвищення ефективності вивчення літератури // Зарубіжна література. – 2005. – №4. – С. 32-34.

19. Дем'яненко О.О. Спецкурс: “Крилаті вислови та їх літературні першоджерела” (Пояснювальна записка до нього та структурна модель) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №10. – С. 16-18.

20. Дем’яненко О.О. Способи наочного узагальнення результатів творчої діяльності учнів 5-8 класів на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2006. – №3. – С.30-32.

21. Дем’яненко О.О. Історико-філософський аспект дослідження проблеми навчальної творчості// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів: ГПДУ, 2006. – С.135-139.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=706