Return to Д

ДИШЛЕВА Ірина Миколаївна

Ірина Миколаївна Дишлева – доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: освіта, виховання та навчання дітей молодшого шкільного віку; професійна підготовка вчителів початкових класів до упровадження здоров’язбережних технологій; компетентнісний підхід у формуванні здорового способу життя учнів; упровадження навчальної проектної технології; формування критичного мислення молодших школярів; застосування тренінгових методик;  інновації у сфері початкової освіти тощо.

Ірина Миколаївна є автором таких  публікацій:

  1. Дишлева І.М. Організація навчальної діяльності учнів основної школи із використанням проектних технологій у процесі навчання природничих предметів як умова здоров’язбережувальних технологій / І.М. Дишлева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць ; за ред. З. Бакум. –Кривий Ріг, 2013. – Вип. 38. – С. 126–129.
  2. Дишлева І.М. Розвиток когнітивного компонента здоров’язбережувальних технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи / І.М. Дишлева // Проблеми сучасної педагогічної освіти : збірник статей. – Ялта : РВВКГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 2. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 82–87.
  3. Дишлева І.М. Розроблення проблеми збереження і зміцнення здоров’я учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу / І.М. Дишлева // Педагогіка вищої і середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 39. – С. 120–126.
  4. Дишлева І.М. Основні напрями модернізації освітнього середовища у процесі вивчення природничих предметів в основній школі із використанням здоров’язбережувальних технологій / І.М. Дишлева // Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник статей. – Ялта : РВВКГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 4. – (Серія "Педагогіка і психологія"). – С. 82–87.
  5. Дишлева І.М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у процесі викладання природничих предметів в умовах загальноосвітнього навчального закладу / І. М. Дишлева // Сборник научных трудов Sworld : научный журнал. –Одесса ; Иваново : Маркова АД, 2013. – Т. 20. – (Серия "Педагогика, психология и социология). – С. 34–41.
  6. Дышлева И.Н. Факторы детерминации системы здоровьесохраняющих технологий на основе работы со СМИ в процессе обучения природоведческих предметов учеников основной школы / И.Н. Дышлева // Психология и педагогика : Развитие новых научных направлений в XXI веке. – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2013. – С. 67–70.
  7. Дишлева І.М. Модернізація фахової підготовки майбутніх учителів щодо ефективної реалізації здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / І.М. Дишлева // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 листопада 2013 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2013. – С. 366–369.
  8. Дишлева І.М. Формування ІКТ-компетентності молодших школярів у процесі вивчення предмета «Сходинки до інформатики» // Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2013/2014 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. Н.І. Клокар, Л.В. Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – Ч. І. – С. 52–55.
  9. Дишлева І.М. Поняття «здоров’я» у змісті здоров'язбережувальних технологій в умовах загальноосвітнього навчального закладу / І.М. Дишлева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 425–429.
  10. Дишлева І.М. Поєднання інтелектуального та емоційного аспектів у процесі оволодіння природознавчою освітою учнями основної школи як здоров’язберігальний чинник / І.М. Дишлева // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць ; за ред. З.Бакум.   – Вип. 37. – Кривий Ріг, 2016. – С. 202–205.

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5254