Return to Випуск №1(28), 2016 р.

Розділ 2. Педагогічна наука

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3790

Шевченко В.Л. Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю

УДК 377.091:37.018.43 (086) Шевченко В.Л.,  кандидат військових наук, доцент     Електронний підручник нового покоління як засіб керування пізнавальною діяльністю   У статті представлено матеріали науково-дослідницької роботи  "Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів", у межах якої проводилися дослідження лабораторією підручникотворення Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України в період 2011–2014 …

Кулик О.Є. Експериментальна перевірка ефективності моделі управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій

УДК 37.014.55: 004.9 Кулик О. Є., здобувач ступеня кандидата  педагогічних наук кафедри управління  навчальними  закладами і педагогіки вищої  школи Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, начальник відділу освіти,  молоді та спорту Чаплинської районної державної  адміністрації Херсонської області   Рецензент:  Рябова З.В., завідувач кафедри управління навчальними закладами і педагогіки  вищої школи  Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних …

Волинець І.М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу

Волинець І. М., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Інституту філології та масових комунікацій Університету "Україна", кандидат педагогічних наук, доцент   Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу           У статті розглянуто сутність поняття "імідж учителя" як складової системи педагогічної майстерності. Особливу увагу приділено питанню зовнішнього вигляду сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу України. Ключові слова: учитель, педагогічна …

Плівачук К.В. Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення  особистості

Плівачук К.В., доцент кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", кандидат педагогічних наук, доцент   Духовно-моральне виховання учнівської молоді як умова ціннісного становлення  особистості   У статті розкрито  аспекти духовного-морального  виховання учнівської  молоді.  Визначено  сутність поняття "моральний розвиток особистості", розглянуто морально-духовні ціннісні орієнтації, охарактеризовано особливості реалізації основних …