Return to Випуск №1(28), 2016 р.

Розділ 4. Методика, досвід

Permanent link to this article: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3794

Осадчий І.Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу?

Осадчий І.Г., ректор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти", доктор педагогічних наук   Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу?   У статті систематизовано знання у сфері педагогічного моделювання, важливі для педагога у процесі опису, аналізу та вдосконалення власної системи діяльності у сфері освіти, упровадження здобутків педагогічної науки і практики тощо. Ключові слова: модель, …

Онофрійчук Л.О., Савченко М.С. Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку

УДК [371.134 : 005.3]+371.334 (045) Онофрійчук Л. О., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної  академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Савченко М. С., доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної  академії, кандидат педагогічних наук, доцент   Рецензент: Пісоцька Л.С., декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної  академії, кандидат педагогічних наук, доцент     …

Мозгова Л.А. Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект

Мозгова Л. А., завідувач міського методичного кабінету управління освіти і науки Бориспільської міської ради, старший викладач кафедри педагогічної творчості Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук   Модель керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі: управлінський аспект   У статті представлено науково-теоретичні матеріали із формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів, методичні …

Баландюк Р.Г. Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України

Баландюк Р.Г., аспірант відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України   Рецензент: Смагін І. І., ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук   Вивчення стану навчання економічної складової у змісті історії України у 8‑х класах загальноосвітньої школи   Визначено основні методичні принципи, на яких має ґрунтуватись навчання економічної складової історії. Досліджено оцінки …

Уруський А.В. Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій

Уруський А.В., асистент кафедри технологічної освіти та охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка   Рецензент: Туранов Ю.О., завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент   Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій …